Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XVIII Ogólnopolski Konkurs Piosenki KUMAK

Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach zaprasza dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat do udziału w 18 Ogólnopolskim Konkursie Piosenki KUMAK.
Konkurs adresowany jest do solistów wokalistów.
Uczestnicy mogą zaprezentować maksymalnie dwie piosenki, w tym co najmniej jedną w języku polskim. Zgłoszony repertuar nie może być zmieniony w trakcie trwania konkursu.

Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo:
• eliminacje na podstawie nadesłanych nagrań (informacja o wynikach zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora konkursu do dnia 17 kwietnia 2020)
• prezentacje konkursowe uczestników wybranych w eliminacjach
Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu wnoszą opłatę akredytacyjną w wysokości 30zł. Wpłaty będą przyjmowane w dniu konkursu, 25 kwietnia.

Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach wiekowych
1) od 7 do 11 lat
2) od 12 do 15 lat
3) od 16 do 19 lat

Każdy uczestnik zobowiązany jest do nadesłania wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA, OŚWIADCZENIA oraz NAGRANIA DEMO prezentowanych utworów w formacie mp3 na adres email: mdkpabianice@gmail.com do dnia 12 kwietnia 2020. Jakość nagrania nie będzie oceniana, jednakowoż powinna pozwalać na bezproblemową ocenę. Prosimy o przestrzeganie zasady, że JEDNO ZGŁOSZENIE to JEDEN OSOBNY EMAIL z kartą zgłoszenia, oświadczeniem i dwoma utworami demo.

Kryteria oceny:
• jakość i sposób wykonania
• interpretacja utworów
• poziom warsztatowy (dykcja, emisja głosu)
• dobór repertuaru
• poziom artystyczny
• autorstwo – w przypadku utworów własnych
• zrozumienie i interpretacja tekstu – w przypadku piosenek anglojęzycznych
• jakość podkładu

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 25 kwietnia

Nagrody: Grand Prix, nagrody, wyróżnienia

Przedział wiekowy: 7-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny