Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XVIII Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „MOJE SPOTKANIE Z FOLKLOREM”

Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda w Rybniku  oraz Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej Przygoda w Rybniku zapraszają dzieci i młodzież w wieku 4-19 lat do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Moje spotkania z folklorem".


Cel konkursu :
- Rozwijanie zainteresowań kulturą ludową, rodzimą oraz innych krajów świata
- Rozwijanie wyobraźni plastycznej, uwrażliwienie na piękno folkloru różnych narodów
- Wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli
- Popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej
- Promowanie młodych talentów

Technika wykonania prac: płaska plastyczna - rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, wycinanka, techniki eksperymentalne bez użycia materiałów sypkich lub łatwo odpadających od
podłoża.

Format prac: A4, A3, A2

Pracę wraz z kartą zgłoszenia oraz zgodą rodzica/opiekuna na udział niepełnoletniego dziecka w konkursie należy przesłać do Organizatora konkursu do dnia 31 stycznia 2022 roku.

Adres, na który należy nadsyłać prace:

Zespół Edukacyjno-Artystyczny  Przygoda
44-200 Rybnik, ul. Świerklańska 42A

 

do pobrania ze strony Organizatora:

regulamin, karta zgłoszenia, zgoda rodzica

 

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 28.02.2022

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 4-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny