Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XX edycja ogólnopolskiego konkursu dla szkół „Niepodległa”

XX edycja ogólnopolskiego konkursu „Niepodległa”

Muzeum Niepodległości w Warszawie ogłasza XX edycję ogólnopolskiego konkursu „Niepodległa”

 

Organizatorzy:

Muzeum Niepodległości
Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa

tel. 22 827 96 43

Koordynacja: Magda Bilińska – Edukator, Dział Edukacji
Joanna Oleszczuk – Edukator, Dział Edukacji
Email: konkurs@muzn.pl

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik


Cele konkursu:

- zwrócenie uwagi uczestników na problematykę niepodległościową,
- zainteresowanie przebiegiem obchodów rocznic ważnych wydarzeń historycznych,
a w konsekwencji zainteresowanie ich genezą,
- przedstawienie wiedzy na temat wydarzeń z lat 1914 – 1922,
- przybliżenie sylwetek osób zaangażowanych w walkę o wolność kraju w okresie I wojny światowej,
- zachęcanie do rozmów ze świadkami historii,
- kształtowanie świadomości patriotycznej w odniesieniu do miejsca zamieszkania, regionu, kraju,
- inspirowanie dzieci i młodzieży w zakresie twórczego promowania własnego regionu (w tym środowisk lokalnych), jego historii, dorobku i dziedzictwa kulturowego,
- aktywizowanie dzieci i młodzieży poprzez tworzenie wypowiedzi w różnorodnej formie (plastycznej, fotograficznej, literackiej, multimedialnej) w oparciu o własne doświadczenia,
- rozwijanie zdolności kreatywnych.

Konkurs jest realizowany w następujących kategoriach:


1) Uczniowie szkół podstawowych klasy 0-3

  1. Niepodległość przyszła jesienią – technika dowolna, format nie większy niż A3. Przedstawienie widoku, krajobrazu, miejsca w jesiennym otoczeniu. Praca powinna być podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika. Pracę konkursową należy nadesłać pocztą tradycyjną.

  2. Niepodległość głosem małego patrioty – nagranie dźwiękowe, trwające maksymalnie 1 minutę. Zapis dźwiękowy fragmentu wiersza lub innego tekstu o tematyce patriotycznej wykonanego przez uczestnika. Nagranie należy przesłać drogą elektroniczną. Nagranie powinno być dobrej jakości i powinno być zapisane w formacie WMA lub MP3.


2) Szkoły podstawowe klasy 4-6

  1. Projekt muralu „Tu mieszka Polak” – praca plastyczna, technika dowolna, format nie większy niż A3. Praca powinna być podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika. Organizator wymaga, aby uczestnik konkursu wykonał pracę plastyczną przedstawiającą swój: dom lub szkołę na ścianie, którego/której umieści mural o tematyce wskazanej powyżej. Pracę konkursową należy nadesłać pocztą tradycyjną.

  2. Polskie symbole narodowe w Twoim otoczeniu – cykl fotografii, , na który składa się od 4 do 6 zdjęć. Zdjęcia powinny być dobrej jakości plikami cyfrowymi zapisanymi w formacie JPG. Zdjęcia należy nadesłać drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem programu WeTransfer.


 

3) Szkoły podstawowe klasy 7-8

  1. Rok 1918 – gra planszowa, technika dowolna. technika dowolna, gra i wszystkie komponenty powinna mieścić się w pudełku o wymiarach: 33 cm x 33 cm x 12 cm. Gra planszowa powinna być związana tematycznie z wydarzeniami, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. W skład gry powinny wchodzić elementy umożliwiające rozgrywkę, a także instrukcja gry. Gra powinna być podpisana na opakowaniu imieniem i nazwiskiem uczestnika. Grę należy nadesłać pocztą tradycyjną.

  2. Portret Bohatera – praca plastyczna, technika dowolna, format nie większy niż A3. Stworzenie portretu osoby publicznej lub członka rodziny albo przedstawiciela lokalnej społeczności, zaangażowanego w I wojnę światową. Pracę konkursową należy nadesłać pocztą tradycyjną.


 

4) Szkoły ponadpodstawowe

  1. Mój Bohater Niepodległej – prezentacja multimedialna, od 15 do 20 slajdów. Przedstawienie wybranej postaci publicznej lub członka rodziny albo przedstawiciela lokalnej społeczności, zaangażowanego w I wojnę światową. Prezentację należy nadesłać drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem programu WeTransfer. Prezentacja powinna być zapisana w formacie PDF.

  2. Polska niepodległa – projekt plakatu, praca plastyczna, technika dowolna, format nie większy niż A3. Stworzenie projektu plakatu o tematyce niepodległościowej. Praca powinna być podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika. Pracę konkursową należy nadesłać pocztą tradycyjną.


 

Prace, które nie mieszczą się w wyżej wymienionych kategoriach, nie będą oceniane przez komisję. UWAGA! Jedną szkołę w danej kategorii może reprezentować maksymalnie 5 uczniów. Może to oznaczać konieczność przeprowadzenia wewnętrznych eliminacji.

Informacje o wysyłaniu prac

W zależności od kategorii, prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem należy nadsyłać drogą mailową na adres: konkurs@muzn.pl lub pocztą tradycyjną (o uznaniu terminu wysyłki decyduje data stempla pocztowego) na adres w terminie do 20 października 2023 roku:

Dział Edukacji (praca konkursowa)
Muzeum Niepodległości w Warszawie
Al. Solidarności 62
00-240 Warszawa

Uwaga! Wymagane jest dołączenie wypełnionego formularza podpisanego przez pełnoletniego uczestnika lub przez opiekuna!

Harmonogram

12 września 2023 r. – ogłoszenie konkursu
20 października 2023 r. – termin nadsyłania prac konkursowych
10 listopada 2023 r. – ogłoszenie wyników
23 listopada 2023 r. – finał konkursu, uroczyste wręczenie nagród

Muzeum zastrzega, że złożone prace konkursowe należy odebrać w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników. Nieodebrane prace konkursowe  po ww. terminie zostaną  komisyjnie zniszczone.

Więcej informacji oraz Regulamin konkursu dostępne na stronie https://muzn.pl/pl/news/konkurs-niepodlegla/

 

do pobrania:

formularz zgłoszeniowy

 

d8fdce07-plakat-konkurs-niepodlegla-717x1024


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 10 listopada 2023

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 7-20

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny