Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XX Ogólnopolska Wystawa Fotografii Dzieci i Młodzieży Białystok 2021

Konkurs, o zasięgu ogólnopolskim, należy do najważniejszych krajowych przeglądów twórczości młodego pokolenia, skierowanych do dzieci i młodzieży w kat. do 15 i do 21 lat interesującej się fotografią. Głównym jego celem jest promocja twórczości młodych twórców - amatorów, wymiana doświadczeń, pogłębianie wiedzy odnoszącej się do umiejętności technicznych i poszerzania horyzontów w zakresie uprawiania fotografii jako sztuki. Organizatorzy szczególnie zachęcają do nadsyłania zdjęć ukazujących młodzież oraz postrzeganą przez nią rzeczywistość.

Warunki konkursu
Udział w konkursie jest bezpłatny
Temat prac jest dowolny
Każdy autor może zgłosić na konkurs do 4 prac wykonanych w dowolnej technice fotograficznej. Zestawy zdjęciowe - do 3 zdjęć, wyraźnie oznaczonych - będą traktowane jako jedna praca.
Organizator dopuszcza podstawowe zabiegi edycyjne: kadrowanie, korekcja tonalna i kolorystyczna, retusz.

Kategorie wiekowe: I do ukończonych lat 15 i II do ukończonych lat 21 (w odniesieniu do daty 25 kwietnia 2021 roku).

Zdjęcia należy przesłać na wskazany adres mailowy wyłącznie w formie elektronicznej (.jpg .tiff, wymiar dłuższego boku min. 3000 pikseli)

Terminarz wystawy
Nadsyłanie plików zdjęciowych i wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 25.04.2021 r.
Obrady Jury do 09.05.2021 r.
Powiadomienie o werdykcie jury do 14.05.2021 r.
Otwarcie wystawy (wydarzenie online) 11.06.2021 r.

Nagrody
W każdej grupie wiekowej przyznane będą nagrody rzeczowe.

 

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

regulamin konkursu

formularz (do wypełnienia online)

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 14 maja 2021

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: do 21 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy