Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XXI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – Kartka świąteczna BOŻE NARODZENIE, NOWY ROK

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach.

Zadanie konkursowe: stworzenie pracy plastycznej - kartki świątecznej noworocznej lub Bożonarodzeniowej. Kartki nie mogą kopiować prac powszechnie znanych lub wcześniej publikowanych, organizatorzy promują prace oryginalne oraz charakteryzujące się naturalnością wypowiedzi.

Technika wykonania pracy: grafika, rysunek, malarstwo
Format pracy: maksymalnie A5

Jeden nauczyciel lub instruktor z danej placówki może zgłosić maksymalnie 20 prac swoich podopiecznych.

Prace wraz z wypełnioną metryczką należy dostarczyć do organizatora konkursu do 29 listopada 2019 roku:

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Pułaskiego 38
95-200 Pabianice

 

 


Regulamin:

1. Celem konkursu jest:
a. kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej
b. prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej
c. stworzenie możliwości udziału dzieci i młodzieży w konfrontacji z rówieśnikami (w dziedzinie sztuk plastycznych)
d. poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych

2. Prace powinny spełniać następujące kryteria:
a. nie mogą powtarzać (naśladować) wcześniej publikowanych czy powszechnie znanych prac na w/w temat
b. powinny być niepowtarzalne i oryginalne oraz charakteryzować się naturalnością wypowiedzi
c. prace mogą nawiązywać do miejscowych tradycji ludowych – mieć w sobie ładunek tzw. regionalizmu
d. powinny przedstawiać subiektywnie odczuwany temat we własnej interpretacji plastycznej
3. Uczestnikami mogą być dzieci i młodzież w wieku 5-19 lat.
4. Jeden nauczyciel lub instruktor z danej placówki może zgłosić maksymalnie 20 prac swoich podopiecznych.
5. Format prac: maksymalnie A-5.
6. Technika: grafika, malarstwo, rysunek.
7. Każda praca musi posiadać przyklejoną na odwrocie i czytelnie wypełnioną drukowanymi literami kartę informacyjną (prace niewłaściwie podpisane nie będą podlegały ocenie).

8. Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy dostarczyć do 29 listopada 2019 r. do sekretariatu MDK lub przesłać na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Pułaskiego 38
95-200 Pabianice

9. Informacje o wynikach konkursu ukażą się do 6 grudnia 2019 r. na stronie internetowej www.mdk-pabianice.pl.
10. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się 13 grudnia 2019 r. o godz. 16:30.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
12. Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą odsyłane.
13. Informacje o ochronie danych osobowych znajdują się TUTAJ oraz w części A karty zgłoszenia dostępnej do wglądu TUTAJ.

 

 

Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 13 grudnia

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 5-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny