Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XXII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży „Darujmy światu pokój”.

Konkurs Plastyczny "Darujmy światu pokój" zachęca do plastycznych wypowiedzi na temat otaczającej ich rzeczywistości w kontekście prawa do życia w świecie wolnym od wojen. Prace konkursowe powinny prezentować twórczość plastyczną będącą reakcją, przestrogą i protestem przeciwko złu dziejącemu się na świecie, przeciwko przemocy. Twórczość ta powinna być afirmacją życia, miłości i radości, idei poszanowania drugiego człowieka niezależnie od koloru jego skóry, rasy czy wyznawanej religii.

Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza uczestników w wieku 7-19 lat do udziału w XXII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym "Darujmy światu pokój". Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w czterech grupach wiekowych: 7-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, 17-19 lat .

Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla autorów indywidualnych. Każdy autor może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie prace.
Technika wykonania prac: malarstwo, pastel, rysunek, grafika oraz dowolne techniki płaskie,
z wyłączeniem batiku i malarstwa na szkle.
Format prac: A3 (42 x 29,7 cm).


Prace w płaskich, sztywnych opakowaniach należy nadsyłać w nieprzekraczalnym
terminie do 30 czerwca 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim

 

Terminarz:
Nadsyłanie prac do 30 czerwca 2023 r.
Ocena prac do 22 sierpnia 2023 r.
Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do 25 sierpnia 2023r. na stronie
internetowej OCK: www.ock.org.pl
Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i otwarcie pokonkursowej wystawy
odbędzie się 21 września 2023 roku o godzinie 14:00 w Oświęcimskim Centrum
Kultury w Oświęcimiu

 

do pobrania ze strony Organizatora

regulamin

zgoda rodzica/opiekuna uczestnika niepełnoletniego

oświadczenie instruktora/opiekuna

 

 

 


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 25 sierpnia

Nagrody: nagrody, wyróżnienia, kwalifikacje do wystawy

Przedział wiekowy: 7-19 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny