Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XXII MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY „LUDZIE LUDZIOM ZGOTOWALI TEN LOS” im. Augusta Kowalczyka

Cele konkursu:

  1. Szerzenie wiedzy historycznej o niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz.

  2. Upamiętnianie Ofiar i kultywowanie szacunku dla narodów, których udziałem była masowa Zagłada.

  3. Wyrażenie w formie plastycznej własnych refleksji, nawiązujących do słów Zofii Nałkowskiej: „Ludzie ludziom zgotowali ten los”.


Konkurs jest kierowany do uczestników placówek wychowania pozaszkolnego oraz do uczniów wszystkich typów szkół. Wiek uczestników konkursu: 11-21 lat.

Tematyka tegorocznej edycji konkursu:

„NADZIEJA UMIERA OSTATNIA”

  1. Rodziny i dzieci w obozowej rzeczywistości.

  2. Dzieciństwo w Auschwitz - na podstawie wspomnień Haliny Birenbaum zawartych m. in. w książce „Nadzieja umiera ostatnia. Wyprawa w przeszłość”.

  3. Dziecko - współczesne obrazy zniewolenia.


Technika wykonania prac: dowolna plastyczna (bez malarstwa na szkle), w tym także fotografia i grafika komputerowa.
Formaty prac: grafika A-4, A-3, malarstwo, rysunek, collage, tkanina artystyczna (do 50 × 70 cm).
Na konkurs można zgłaszać prace bez oprawy w passe-partout; organizatorzy nie przyjmują  prac zbiorowych, zrolowanych, bez przyklejonej metryczki.

Warunkiem przyjęcia prac do udziału w konkursie jest wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 45zł od placówki polskiej lub 10 euro od placówki zagranicznej na konto organizatora, podane w regulaminie konkursu.

Termin i miejsce nadsyłania prac: do 20.02.2020r. na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków, 43-100 Tychy, ul. Kardynała Hlonda 1, Polska

tel.(0-32) 227 30 59, adres e-mail: wydarzenia.mdk1@oswiata.tychy.pl.

 

do pobrania ze strony organizatora konkursu: regulamin

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 23.03.2020

Nagrody: dyplomy i nagrody

Przedział wiekowy: 11-21 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny