Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XXII Ogólnopolski Festiwal Słowa Lubaczów 2021

Ogólnopolski Festiwal Słowa jest imprezą otwartą. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie repertuaru odpowiadającego założeniom regulaminu i obecność uczestnika od początku do końca Festiwalu! Przeglądy finałowe odbywają się w dniach 28 - 30 maja 2021 roku.

XXII Festiwal Słowa przeprowadzony będzie w formie trzech turniejów recytatorskich:
I.    XXX Ogólnopolski Turniej Recytatorski Literatury Tworzonej na Obczyźnie „Od Mickiewicza do Miłosza”
•    uczestnicy prezentują 2 utwory, poetycki i proza,
•    łączny czas wykonywania do 6 minut,
•    w przypadku prezentowania repertuaru śpiewanego obowiązują dwa utwory śpiewane, mile widziane kompozycje własne, nowe aranżacje
(do akompaniamentu może być stosowany półplayback,  1 instrument lub zespół muzyczny),
•    repertuar obejmuje również twórczość emigrantów współczesnych.

II.       XXVI Ogólnopolski Turniej Twórczości Jednego Poety
*JUSTYNA BARGIELSKA*
•    uczestnicy prezentują twórczość autora w wybranej przez siebie formie, jednak czas prezentacji nie może przekroczyć 8 minut (recytacja
2 utwory, poezja śpiewana 2 utwory, teatr jednego aktora, wywiedzione
ze słowa).

III.    XIX Ogólnopolski Turniej Recytatorski „Literatura dla dzieci”
•    uczestnicy wybierają dowolna formę prezentacji (np. teatr jednego wiersza, kompilacja tekstów: śpiew- 2 utwory, recytacja- 2 utwory, łączenie muzyki, tańca, śpiewu, recytacji i rekwizytu),
•    repertuar obejmuje poszukiwania w całej dostępnej literaturze polskiej
i światowej,
•    czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut,
•    znakomite efekty w tym turnieju osiągają wykonawcy „przekładający” literaturę dla dzieci na „język dorosłych”.

Każdy uczestnik może wystąpić we wszystkich trzech Turniejach Festiwalowych.

Zgłoszenie odbywa się poprzez dostarczenie do organizatora Karty uczestnictwa
podpisanej przez uczestnika, a w przypadku osób do 16 roku życia podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego. Do karty należy dołączyć klauzulę informacyjną dla instruktora w terminie do dnia 20 maja 2021 r., wraz z kopią dowodu wpłaty akredytacji. Przy kwalifikacjach liczy się kolejność zgłoszeń.

W Festiwalu uczestniczyć mogą osoby które ukończyły 14 lat. Laureaci konkursów regionalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich, jak również osoby wytypowane
w drodze eliminacji reprezentujące np.: szkołę, ośrodek kultury, klub, powiat, czy województwo.

Wykonawcy, instruktorzy, nauczyciele, muzycy, akompaniatorzy pokrywają częściowe koszty pobytu (obejmują: kolacja, śniadanie, obiad, kolacja, śniadanie oraz 2 noclegi) w wysokości 150 zł od osoby. Wpisowe dla wszystkich uczestników wynosi 50 zł od osoby. Wpłat należy dokonywać na konto Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie:
83 9101 0003 2001 0011 8747 0001

Organizatorem Konkursu jest Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas Bandrowskiego w Lubaczowie.

Sekretariat Festiwalu - Miejski Dom Kultury w Lubaczowie
ul. M. Konopnickiej 2
37-600 Lubaczów

fax. 016 632 14 97
mail: sekretariat@mdk.lubaczow.pl, www.mdklubaczow.pl

 

do pobrania ze strony Organizatora:

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA DO 16 LAT

KARTA ZGŁOSZENIA PO 16 ROKU

INSTRUKTORZY/PUBLIKACJA WIZERUNKU/

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: od 14 roku życia

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny