Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XXIV Mazowiecki Przegląd Twórczości Plastycznej WIKTORIANY 2020 WITRAŻ – siła światła i koloru

Zadaniem konkursowym jest wykonanie projektu witrażu. Temat prac jest dowolny i autorzy mogą sięgnąć swobodnie po motywy ze świata fauny i flory, tematykę religijną czy motywy dekoracyjne, a nawet zupełnie abstrakcyjne. Nie oczekujemy prac ze szkła, lecz z papieru, bibuły, krepiny i tym podobnych materiałów dających podobny efekt działania koloru jak w witrażach szklanych.

Uczestnicy konkursu:
Kategoria I – uczniowie IV-VI klasa SP
Kategoria II – uczniowie VII-VIII klasa SP

Wymiary prac:

Kategoria I – format A3
Kategoria II – format 50cm x 70cm, 60cm x 60cm  lub koło o średnicy 60cm
Prosimy nie przekraczać podanych formatów!

Oczekujemy wyłącznie prac wykonanych indywidualnie.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko 1 pracę.
Prosimy o własne projekty, a nie kopie dzieł znanych artystów!

Praca powinna być zaopatrzona w metryczkę trwale przymocowaną (na odwrocie) do pracy zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek i adres, nazwa szkoły/placówki kulturalno-oświatowej, imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego zostało wykonana praca, tel. kontaktowy/adres e-mail

Prace, które nie spełnią wymogów regulaminowych nie będą brały udziału w konkursie.

Powołane jury przyzna nagrody I, II, III stopnia oraz wyróżnienia w każdej kategorii.

Kryteria oceny prac:
- oryginalność pomysłu,
- estetyka wykonania,
- ogólne walory artystyczne.

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgod­nie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedno-lity  Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) dla potrzeb Konkursu.

Przekazując pracę na konkurs uczestnik i jego rodzice/opiekunowie, zgadzają się na
umieszczenie pracy na stronie internetowej Organizatorów i publikowanie jej
w innych mediach w celach związanych z konkursem.

Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.

Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

Prace prosimy przysyłać do dnia 30.04.2020r. na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie
96-512 Młodzieszyn
ul. Wyszogrodzka 25

Wystawa wybranych prac oraz wręczenie nagród odbędzie się w GOK
w Młodzieszynie w maju. Termin podany będzie na stronie internetowej GOK.
Tel.: 46-861 64 54

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 11.05.2020

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: IV-VIII klasa SP

Region: województwo mazowieckie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny