Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XXV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Mój Świat pt. Różnorodność Natury

XXV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Mój Świat pt. "Różnorodność Natury" adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5-16 lat. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi  na niepokojące zjawisko zmniejszania się różnorodności świata biologicznego, które przejawia się w zanikaniu wielu odmian roślin i wymieraniu gatunków zwierząt, co jest wynikiem zanieczyszczenia środowiska, wycinania lasów, nieodpowiedniej gospodarki rolnej.

Zadanie konkursowe polega  na przedstawieniu  najbardziej ciekawych dla autora pracy gatunków zwierząt i roślin zamieszkujących wszystkie kontynenty, morza i oceany, jak również fascynujące formy i obszary stworzone przez naturę- urokliwe zakątki, monumentalne formy i bezkresne przestrzenie.

Technika prac dowolna plastyczna (prace fotograficzne nie kwalifikują się do konkursu). Format pracy nie może przekraczać wymiarów 50x70 cm.

 

Prace należy czytelnie opisać pismem drukowanym na odwrocie pracy imieniem i nazwiskiem Uczestnika i spiąć z kartą zgłoszenia.  Prace na konkurs można zgłaszać również indywidualnie.  Prace grupowe nie będą oceniane.
Nauczyciel może przesłać maksymalnie 20 prac wykonanych pod jego kierunkiem.

Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2020 r. na adres:

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”
ul. Krańcowa 106
20–320 Lublin

 

do pobrania ze strony organizatora:

Regulamin konkursu PDF

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 25/04/2020

Nagrody: Statuetka, upominki, dyplomy

Przedział wiekowy: 5-16 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny