Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XXVII ogólnopolski konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej z cyklu „Ziemia jest jedna“ – CZŁOWIEK – ARCHITEKTURA – ŚRODOWISKO

Galeria Twórczości Plastycznej Młodych działająca w Młodzieżowym Domu Kultury „Śródmieście“ we Wrocławiu ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży:
XXVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny o tematyce ekologicznej z cyklu
„Ziemia jest jedna“. W tym roku tematem konkursu jest: CZŁOWIEK – ARCHITEKTURA - ŚRODOWISKO

Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież z terenu całej Polski, wiek uczestników od 4 do 25 lat. Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace indywidualne, organizatorzy nie przyjmują prac zbiorowych.

Technika wykonania - proponowane formy wypowiedzi artystycznej: malarstwo, fotografia, rysunek, rzeźba, relief (np. szkło, ceramika, drewno, tektura, drut), grafika komputerowa, techniki własne
Format: dowolny, ale nie przekraczający wymiarów 50 X 70 cm, dla rzeźby format nie przekraczający 30 X 30 X 30 cm

Prace powinny być opisane czytelnie (drukiem) na odwrocie: imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna artystycznego, adres pocztowy, email i numer telefonu szkoły lub placówki oświatowej oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych podpisana przez rodzica– tekst oświadczenia w załączeniu / regulamin konkursu do pobrania ze strony MDK Śródmieście, link poniżej.

Warunkiem przyjęcia prac do udziału w konkursie jest wniesienie opłaty wpisowej od szkoły lub placówki oświatowej w wysokości 20 zł na niżej podane konto:
MILENIUM BANK/WROCŁAW: 24116022020000000283533312
NAZWA: RADA RODZICÓW MDK „ŚRÓDMIEŚCIE“ – WROCŁAW
TYTUŁ WPŁATY: KONKURS PLASTYCZNY „ZIEMIA JEST JEDNA“
Kopię dowodu wpłaty należy przedstawić wraz z pracami.

Szkoła, placówka zakwalifikowana do wystawy otrzyma od organizatorów dyplom za udział w wystawie pokonkursowej i promocję sztuki dziecięcej.

Prace prosimy nadsyłać w terminie do 15 marca 2020 r. na adres:
MDK „Śródmieście“, 50 – 208 Wrocław, ul. Dubois 5

Kontakt z organizatorami: tel. (71) 798 67 44; email: mdkwrsr@wp.pl; www.mdksrodmiescie.wroc.pl

 

do pobrania ze strony organizatora:
Regulamin konkursu „Ziemia jest jedna“ – CZŁOWIEK – ARCHITEKTURA – ŚRODOWISKO

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 22 kwietnia

Nagrody: dyplomy

Przedział wiekowy: 4-25 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny