Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XXX Międzynarodowy Festiwal Sztuki Pięknej Color Art

UWAGA, NOWY TERMIN ZGŁASZANIA PRAC! - 21 października


Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat do udziału w jubileuszowej edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Pięknej Color Art w Goleniowie.


Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej treścią jednej z trzynastu legend napisanych przez młodych goleniowian.


Festiwal jest imprezą cykliczną trwającą od 1990 roku, jest kontynuacją Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcej Twórczości Plastycznej pod Patronatem Polskiego Komitetu Do Spraw UNESCO. Jego celem jest jak najszersze propagowanie wszelkich form twórczości plastycznej uprawianych przez młodych twórców. Prace zakwalifikowane do ekspozycji festiwalowej prezentowane będą w Goleniowskim Domu Kultury i w przestrzeni miejskiej. Festiwalowe prace pozostają także w ekspozycji licznych instytucji oraz przeznaczane na cele charytatywne.

Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają wszystkie chętne dzieci oraz młodzież. Przyjmowane są zgłoszenia od osób indywidualnych, placówek edukacyjnych, instytucji kultury oraz szkół. Laureaci konkursu wraz z opiekunami są zapraszani do udziału w  nadmorskich warsztatach artystycznych w ramach finału  Festiwalu Color Art.


TEMATYKA PRAC:
„LEGENDA DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ”Prosimy o wykonanie prac na podstawie treści legend napisanych przez dzieci z Gminy Goleniów.


Legendy znajdują się na stronie internetowej Goleniowskiego Domu Kultury


oraz na kanale YouTube GDK 

KATEGORIE WIEKOWE

Kategoria malarstwo

I grupa - 6 – 8 lat
II grupa – 9 - 12 lat
III grupa – 13 - 16 lat

Kategoria grafika (wyłącznie linoryt i monotypia)

I grupa - 6 – 8 lat
II grupa – 9 - 12 lat
III grupa – 13 - 16 lat

PRACE Z TERENU POWIATU GOLENIOWSKIEGO

Kategoria malarstwo i grafika  (wyłącznie linoryt i monotypia)

I grupa - 6 – 8 lat
II grupa – 9 - 12 lat
III grupa – 13 - 16 lat

FORMAT PRAC:


Wymiary prac w granicach formatów:
Malarstwo - od A3 do A1,
Grafika – A4 do A2.W kategorii: Grafika organizatorzy dopuszczają prace wykonane w technikach: linoryt i monotypia.Każdy Uczestnik konkursu może przesłać do trzech prac.
Prace muszą być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu.Prace należy nadsyłać na adres Goleniowskiego Domu Kultury do dnia 21 października 2021 roku (to nowy termin, poprzednie: 15 kwietnia 2021 r. oraz 20 maja ) (decyduje data wpływu do GDK)


Goleniowski Dom Kultury
ul. Słowackiego 1
72-100 Goleniów, POLSKA
Prosimy dołączyć dopisek na kopercie : XXX FESTIWAL COLOR ART


Prace należy nadsyłać w twardych opakowaniach zapobiegających ich zniszczeniu (nie zrolowane).Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę (wg wzoru w załączniku regulaminu), a do pracy dołączyć kartę zgłoszenia wraz z podpisanym przez opiekuna prawnego oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych uczestnika  (Załącznik do regulaminu). Dokumenty do pobrania ze strony GDK - Pobieralnia


ORGANIZATORGoleniowski Dom Kultury,
ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów
tel. 91/ 418 26 88
www.gdk.goleniow.pl


Nagrodą w konkursie jest udział w warsztatach artystycznych dla laureata i opiekuna i/lub atrakcyjna nagroda rzeczowa.

Warsztaty artystyczne w odbędą się w ostatnim tygodniu  maja 2021 r.
Organizatorzy zapewniają laureatowi i  jednemu opiekunowi zakwaterowanie, posiłki i  dojazd z Goleniowa do miejsca zakwaterowania oraz powrót do Goleniowa. Koszty przyjazdu z/do miejsca zamieszkania  pokrywa uczestnik.
Potwierdzeniem udziału jest opłata akredytacyjna za cały pobyt w wysokości 100 zł. (laureat + opiekun).
Wszystkie materiały plastyczne potrzebne podczas realizacji zajęć warsztatowych zapewnia organizator.

 

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

 

REGULAMIN COLOR ART 2021

karta zgłoszenia uczestnika

LEGENDY - TEKSTY

 

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: wiosna 2021

Nagrody: magrody i wyróżnienia; zaproszenie do udziału w warsztatach artystycznych lub nagroda rzeczowa

Przedział wiekowy: 6-16 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny