Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XXXI Ogólnopolski Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych HECA ONLINE

Organizatorem Festiwalu jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku. W Festiwalu mogą wziąć udział dziecięce i młodzieżowe zespoły teatralne ze wszystkich typów szkół i placówek.

W Festiwalu mogą uczestniczyć zespoły prezentujące różne formy teatralne.
Każdy teatr prezentuje jeden spektakl o czasie trwania nieprzekraczającym 30 minut, przy  minimalnym czasie 20 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 maja 2021 r.  Zgłoszenie obejmuje:
- nagrane przedstawienie (lub link do nagranego spektaklu)
- kartę zgłoszenia (skan lub fotografię)
- zgody każdego pełnoletniego uczestnika zespołu teatralnego lub rodzica/opiekuna prawnego  uczestnika niepełnoletniego na wykorzystanie ich wizerunku ( w formie skanu lub fotografii)

Zgłoszenie do udziału w Festiwalu następuje drogą elektroniczną na adres mailowy heca@mdk-plock.pl.

W zgłoszeniu należy przesłać kartę zgłoszenia, zgody uczestników wraz z linkiem do nagrania spektaklu, np. wygenerowanym w WeTransfer (www.wetransfer.com) – w formacie DVD, Video-CD, AVI lub MP4 lub linkiem do nagrania konkursowego zamieszczonego na portalu YouTube.
Dopuszcza się możliwość przesłania zgłoszenia tradycyjną drogą pocztową: do karty zgłoszenia oraz zgód uczestników należy wówczas dołączyć nagranie spektaklu na nośniku elektronicznym (format nagrania jak wyżej).

Harmonogram Festiwalu:

I etap:
Przyjmowanie zgłoszeń: do 10 maja 2021 r.
Kwalifikacja spektakli przez Radę Artystyczną Festiwalu do II etapu: do 24 maja 2021 r.

II etap:
Prezentacje zakwalifikowanych spektakli na żywo przez Internet (granych we własnych placówkach/szkołach) – czerwiec 2021 r.
Ogłoszenie werdyktu jury na stronie internetowej Organizatora – czerwiec 2021 r.

Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w kategorii dziecięcej i młodzieżowej. Nagrodę główną w obu kategoriach stanowi statuetka – „Złota maska” wraz z nagrodą pieniężną lub rzeczową.

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

regulamin konkursu

karta zgłoszenia

zgoda na wizerunek

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: czerwiec 2021

Nagrody: nagrody i wyróżnienia w kategorii dziecięcej i młodzieżowej

Przedział wiekowy: 7-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: grupowy