Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XXXI Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży „MOJE ZAKĄTKI” – „Ach, lubelskie, jakie cudne”

Konkurs dedykowany dla dzieci i młodzieży z terenu województwa lubelskiego. Ma na celu, między innymi, uwrażliwianie młodych ludzi na piękno otaczającej nas przyrody, architektury, czy sztuki lokalnej. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju.

Temat: „ACH, LUBELSKIE, JAKIE CUDNE”

Technika prac: rysunek, malarstwo, grafika i inne płaskie

Format prac: min.30 x 40cm, max. 50 x 70cm.
Nie oprawiamy prac w  passe partou! Każda praca powinna mieć na odwrocie informację wg wzoru:
-    imię i nazwisko autora pracy,
-    klasa i wiek autora
-    szkoła lub placówka kultury,
-    kod i miejscowość
-    imię i nazwisko nauczyciela /instruktora/.
-    numer telefonu kontaktowego


Do prac powinna być dołączona lista prac wraz z dokładnym adresem placówki.
Prace będą oceniane w pięciu kategoriach:
A - szkoły podstawowe - klasy O - III
B - szkoły podstawowe - klasy IV - VI
C - szkoły podstawowe - klasy VII - VIII
D - szkoły średnie
E – szkoły specjalne

Termin nadsyłania prac upływa 27 kwietnia 2023 r.

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. "Wira" Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj

Informacji udzielają: Iwona Pawlos i Joanna Łukaszczyk,
pod numerem tel.(0-84) 686-89-56

 

do pobrania:

regulamin konkursu


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 27.05.2023

Nagrody: statuetki, dyplomy i upominki

Przedział wiekowy: 6 - 20 lat

Region: woj. lubelskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny