Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XXXII Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki „Moje Boże Narodzenie”

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z województwa lubelskiego i Diecezji Lubelskiej.
Prace konkursowe będą oceniane i nagradzane w czterech grupach wiekowych:

klasy I – III szkoły podstawowej
klasy IV – VI szkoły podstawowej
klasy VII i VIII szkoły podstawowej
szkoły ponadpodstawowe.

Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice: malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane w formacie nie mniejszym niż A3 (297x420 mm) i nie większym niż B1 (707x1000 mm); nie będą oceniane prace wyklejane: ziarnami, szkłem, watą, zapałkami, plasteliną, bibułą itp.

Prace literackie - pisane wierszem lub prozą (do 10 tys. znaków),

Ilość nadesłanych prac plastycznych bądź literackich nieograniczona.

Terminy:
Prace prosimy nadsyłać do dnia 22 listopada 2023r. pod adresem:
Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”, ul. Grodzka 11, 20-112 Lublin (decyduje data stempla pocztowego), tel. organizatora: 81 5322740,
Prace literackie prosimy przesłać na adres: imprezy@mdk.lublin.pl

Wyniki konkursu dostępne będą na stronie: www.mdk.lublin.pl od 6 grudnia 2023r.,
organizatorzy proszą nauczycieli o przesłanie na adres e-mail: imprezy@mdk.lublin.pl potwierdzenia udziału laureatów w finale konkursu do 11 grudnia 2023r.

Uroczyste podsumowanie obydwu konkursów, otwarcie wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz wręczenie upominków i dyplomów odbędzie się 13 grudnia 2023r. (środa) o godz. 16.00 w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją”, ul. Grodzka 11,

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Pracownia imprez MDK „Pod Akacją” w Lublinie
ul. Grodzka 11, 20-112 Lublin
tel./fax 81 5322740
tel. kom.: 532 104 347
e-mail: imprezy@mdk.lublin.pl

 

Karta zgłoszenia, klauzula zgody oraz regulamin do pobrania na stronie konkursu.

 

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: grudzień 2023

Nagrody: dyplomy, upominki

Przedział wiekowy: 7-19 lat

Region: woj. lubelskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny