Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XXXIII Ogólnopolski Konkurs im. Jana Parandowskiego na opowiadania o tematyce olimpijskiej

Polski Komitet Olimpijski ma przyjemność ogłosić kolejną edycję organizowanego od 1989 roku konkursu literackiego. Na opowiadania napisane przez uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych czekamy do 6 marca 2023 roku.

Teksty młodych pisarzy powinni opisywać jedną z poniższych kwestii:

  • własne doświadczenie sportowe,

  • fabularyzację losów znanych sportowców,

  • ideę fair play i szacunku dla innych,

  • radość z ruchu, wysiłku i zwycięstwa nad sobą,

  • tradycję sportową w rodzinie lub w środowisku rówieśniczym.


Opowiadanie powinno na pierwszej stronie zawierać: tytuł, imię i nazwisko Autora, klasę, adres (z kodem pocztowym) i numerem telefonu szkoły (z numerem kierunkowym) oraz imię i nazwisko Opiekuna Naukowego. Opiekun Naukowy dba, by Opowiadanie spełniało powyższe wymogi, było poprawne stylistycznie i nie zawierało błędów językowych.


Opowiadanie, bez strony tytułowej, nie może przekraczać 6 stron tekstu –
należy zastosować czcionkę Times New Roman 12 pkt., odstęp między wierszami tekstu 1,5.


Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
a) uczniowie klas IV VI,
b) uczniowie klas VII i VIII


Wstępna selekcja prac następuje w szkole, do jakiej uczęszcza uczestnik konkursu. Szkoły wybierają trzy najlepsze opowiadania w każdej kategorii wiekowej i przesyłają je do Organizatora konkursu do 6 marca 2023 r. Szkoły mogą przesłać prace w wersji elektronicznej, wersja papierowa nie jest wymagana.

Do opowiadań należy dołączyć prawidłowo wypełnioną Kartę Zgłoszeniową. Skan karty należy przesłać z opowiadaniem, oryginał karty zgłoszenia musi dotrzeć do Organizatora do dnia 26 kwietnia.
26.04  - posiedzenie komisji konkursowej, do 23 maja ogłoszenie wyników.

 

do pobrania ze strony Organizatora:

Regulamin

 

opowiadania_olimpijskie_1400.jpg
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 23.05.2023

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: kl. IV-VIII szkół podstawowych

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny