Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Z moich rodzinnych stron – zabytki zapomniane, warte ocalenia” Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Z moich rodzinnych stron – zabytki zapomniane, warte ocalenia”. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 20 lat. Uczestnicy mogą przygotowywać prace w ramach zajęć w szkołach, instytucjach kulturalno-oświatowych lub indywidualnie w domu.
Głównym celem konkursu jest zainteresowanie historią wyjątkowych i wartościowych zabytków lokalnej ojczyzny oraz uświadomienie potrzeby ich ochrony.

Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna przedstawiająca zabytek znajdujący się w najbliższym otoczeniu uczestnika, wykonana dowolną techniką płaską, na papierze (format A3). Prace należy przesłać do 30 listopada 2022 roku na adres Organizatora konkursu. Każdy uczestnik może przekazać tylko 1 pracę.

Prace nadesłane na konkurs będą oceniane w trzech grupach wiekowych:
1. 6 do 10 lat.
2. 11 do 15 lat.
3. 16 do 20 lat.

Prace powinny zawierać następujące informację:
- imię, nazwisko i wiek autora pracy,
- dokładny adres szkoły lub placówki, w której praca została wykonywana,
- imię i nazwisko opiekuna /nauczyciela / pełnoletniego uczestnika, telefon
kontaktowy/e-mail,
- nazwę obiektu i miejscowość gdzie się znajduje,
- zgodę dla organizatora konkursu na przetwarzanie i wykorzystanie przesłanych danych
osobowych i prac do celów promujących konkurs i wystawę. (załącznik nr 1)
Prace należy przesłać do 30 listopada 2022r. na adres:

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
Dział Edukacji
ul. Daniłowicza 12
32 – 020 Wieliczka
Polska
Z dopiskiem „Konkurs plastyczny”

 

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu

regulamin

oświadczenie

 

wieliczka

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 13 grudnia

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 6-20 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny