Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Z moich rodzinnych stron – zabytki zapomniane, warte ocalenia” ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Muzeum Żup Krakowskich zaprasza dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym: Z moich rodzinnych stron – zabytki zapomniane, warte ocalenia. Uczestnicy mogą przygotowywać prace w ramach zajęć w szkołach, instytucjach kulturalno-oświatowych, lub indywidualnie w domu. Każdy uczestnik może przekazać na konkurs tylko 1 pracę.
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
1.    6 do 10 lat.
2.    11 do 15 lat.
3.    16 do 18 lat.

Zadanie konkursowe: wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej zabytki z najbliższej okolicy zamieszkania uczestnika konkursu.
Technika wykonania prac: plastyczna płaska, na papierze. Format prac - A 3. Prac konkursowych nie należy oprawiać.

Prace nadesłane na konkurs muszą być wykonane samodzielnie, nigdzie wcześniej nie przedstawiane na innych konkursach (prosimy o pisemne potwierdzenie tego faktu przez opiekunów uczestników konkursu).

Prace powinny zawierać następujące informację:
-imię, nazwisko i wiek autora pracy
- dokładny adres szkoły lub placówki, w której praca została wykonywana
-imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela), telefon kontaktowy/e-mail
- nazwę obiektu i  miejscowość gdzie się znajduje
- zgodę dla organizatora konkursu na przetwarzanie i wykorzystanie przesłanych danych osobowych i prac do celów promujących konkurs i wystawę. (załącznik nr 1)

Prace należy przesłać  do 30 listopada 2021r. na adres:

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
Dział Edukacji
ul. Daniłowicza 12
32 – 020 Wieliczka
Polska

Z dopiskiem „Konkurs plastyczny”

Autorom najlepszych prac przyznane zostaną nagrody rzeczowe (lista laureatów będzie dostępna na stronie internetowej Muzeum 14 grudnia 2021 r., a wybrane przez jury prace pojawią się w 14 stycznia 2022r. na wystawie w  Muzeum w kopalni soli oraz na stronie internetowej Muzeum.

Informacji na temat konkursu udziela: Dział Edukacji – 12 289 16 61, p.jagielski@muzeum.wieliczka.pl

 

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

regulamin konkursu

oświadczenie

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 14 grudnia

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 6-18 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny