Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Z moich rodzinnych stron – zabytki zapomniane, warte ocalenia” – V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Dla Dzieci i Młodzieży

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka zaprasza dzieci i młodzież do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Z moich rodzinnych stron – zabytki zapomniane, warte ocalenia. Głównym celem konkursu jest zwrócenie uwagi na wartościowe zabytki lokalnych ojczyzn, zachęcenie do zapoznania się z ich historią, a także uświadomienie potrzeby ochrony tych obiektów.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: 6-10 lat, 11-15 lat, 16-20 lat. Uczestnicy mogą przygotowywać prace w ramach zajęć w szkołach, instytucjach kulturalno-oświatowych lub indywidualnie w domu.

Tematyka prac: przedmiotem Konkursu są prace przedstawiające zabytki z najbliższej okolicy zamieszkania uczestnika konkursu.

Technika wykonania prac: plastyczna płaska, na papierze. Format prac A3.
Prac konkursowych nie należy oprawiać. Prace oprawione oraz inne formaty nie będą
podlegały ocenie przez jury.

Uwaga: prace nadesłane na Konkurs muszą być wykonane samodzielnie, nigdzie wcześniej nie przedstawiane na innych konkursach (prosimy o pisemne potwierdzenie tego faktu przez opiekunów uczestników konkursu).

Prace należy przesyłać na adres Muzeum do 30 listopada 2023 r.

Prace oceni jury składające się ze specjalistów z zakresu historii sztuki i plastyki. Najlepsze z nich zostaną nagrodzone (nagrody rzeczowe) a następnie 12 stycznia 2024 roku pokazane na wystawie w Muzeum oraz na stronie internetowej.

Prace opisane w sposób podany w regulaminie konkursu, wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesłać do Organizatora:

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
Dział Edukacji
ul. Daniłowicza 12
32 – 020 Wieliczka
Polska
Z dopiskiem „Konkurs plastyczny”

 

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania ze strony konkursu.

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: styczeń 2024

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 6-20 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny