Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Zdrowe moce, które mają warzywa i owoce!” ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Szkoła Podstawowa nr 2, im. Adama Mickiewicza w Wiśle ogłasza konkurs pt.:

"Zdrowe moce, które mają warzywa i owoce"


Zapraszamy uczniów klas 1-8 szkół podstawowych z całej Polski do nadsyłania prac plastycznych realizujących w twórczy sposób temat konkursu.


Prace powinny być w formacie A4 lub A3, wykonane dowolną techniką plastyczną płaską (oprócz technik wykorzystujących materiały sypkie, nietrwałe lub plastelina). Prace wyłącznie indywidualne oznaczone załączoną metryczką będą brane pod uwagę.


Prace należy przesłać do 28 maja 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres szkoły:


Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza
ul. Biała Wisełka 6
43-460 Wisła


z dopiskiem Konkurs plastyczny


Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.


Zapraszamy do udziału w konkursie oraz do twórczego podejścia do tematu zdrowego odżywiania.


Więcej informacji w załączonym regulaminie


Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: czerwiec 2021

Nagrody: rzeczowe i dyplomy

Przedział wiekowy: uczniowie klas 1-8 szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny