Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Zdrowo, bo sportowo” Ogólnopolski konkurs plastyczny dla klas I – III szkół podstawowych

Ogólnopolski Konkurs plastyczny dla klas I - III szkół podstawowych "Zdrowo, bo sportowo" organizuje Świetlica Szkoły Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku.

Technika wykonania prac: dowolna z wyłączeniem prac przestrzennych.
Format prac: A4 lub A3

Z jednej placówki można zgłosić do konkursu maksymalnie 4 prace.
Termin nadsyłania/składania prac: do 21.03.2021 r.
Autorzy nagrodzonych prac (miejsca I, II, III oraz  wyróżnienia) otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą lub będą odebrane osobiście przez nagrodzonych.

Do każdej pracy należy dołączyć (na odwrocie):
•    Informację zawierającą: imię i nazwisko wykonawcy, klasę, adres i nazwę placówki
z numerem telefonu, imię i nazwisko opiekuna artystycznego, adres e-mail.
•    Oświadczenie nr 1 wypełnione i podpisane przez rodzica (opiekuna prawnego) każdego Uczestnika Konkursu oraz klauzulę informacyjną wypełnioną i podpisaną przez rodzica (opiekuna prawnego).
•    Oświadczenie nr 2 podpisane przez każdego nauczyciela zgłaszającego Uczestników Konkursu.

Prace proszę przesyłać na adres:

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
ul. Kazimierza Pułaskiego 96
15-338 Białystok
z dopiskiem: konkurs „Zdrowo, bo sportowo”

Kryteria oceny:
- poziom artystyczny i estetyka prezentowanych prac,
- indywidualne potraktowanie tematu,
- zgodność pracy z tematem przewodnim,
- samodzielność wykonania pracy przez dziecko.

 

do pobrania:

regulamin oraz zgody na udział w konkursie i przetwarzanie danych

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Świetlica Szkoły Podstawowej Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 29.03.2021

Nagrody: miejsca I - III, wyróżnienia

Przedział wiekowy: kl. I-III szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki