Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Ziemia jest jedna – impresje/nastroje/klimaty” Ogólnopolski konklurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Malownicze wschody i zachody, słoneczne dni, zimowe wieczory, błękity nieba, bujność przyrody, dzikość natury, senność, melancholia...
Oczekujemy prac, które oddadzą ulotność, niepowtarzalność nastroju,
klimatu, chwili, obfitość i różnorodność barw, a także będą efektem wzruszeń/ poruszeń oraz wewnętrznych refleksji i emocji autora.


Warunki konkursu:
Wiek uczestników: od 7
do 25 lat (organizatorzy nie przyjmują prac zbiorowych)
Technika wykonania prac:
malarstwo, rysunek grafika, grafika komputerowa, collage, fotografia, relief, rzeźba, szkło, ceramika, techniki własne itp
Format prac:
dowolny, ale nie przekraczający wymiarów 50 X 70 cm;  dla rzeźby format nie
przekraczający 30 X 30 X 30 cm


Prace powinny być opisane czytelnie (drukiem) na odwrocie: imię i nazwisko oraz wiek
autora, nazwa szkoły lub placówki oświatowej. Do pracy powinna być dołączona, czytelnie

wypełniona KARTA ZGŁOSZENIA i zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w

załączeniu))
.


Udział w konkursie jest płatny, warunkiem przyjęcia prac do udziału w konkursie jest wniesienie opłaty wpisowej od szkoły lub placówki oświatowej w wysokości 20 zł na podane w regulaminie konto. Kopię dowodu wpłaty należy przedstawić wraz z pracami.

Prosimy o zgłoszenie maksymalnie 5 prac z jednej placówki na konkurs.


Termin zgłaszania prac na konkurs: do 27 lutego  2023 r. na adres:

MDK „Śródmieście“, 50 208 Wrocław, ul. Dubois 5

kontakt do organizatora: tel. (71) 798 67 44; email: sekretariat@mdksr.wroc.pl

 

 

do pobrania ze strony Organizatora:

regulamin i karta zgłoszenia

 

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 17.03.2023

Nagrody: Organizator ufunduje nagrody rzeczowe dla laureatów

Przedział wiekowy: 7-25 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny