Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Ziemia jest jedna“ LABIRYNTY ŚWIATA PODWODNEGO – ogólnopolski konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej

MDK Śródmieście we Wrocławiu zaprasza do udziału w XXVIII ogólnopolskim konkursie plastycznym o tematyce ekologicznej z cyklu „Ziemia jest jedna“. W tym roku temat konkursu to "LABIRYNTY ŚWIATA PODWODNEGO".

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 4-25 lat.

Proponowane formy wypowiedzi artystycznej: malarstwo, fotografia, rysunek, rzeźba, relief (np. szkło, ceramika, drewno, tektura, drut), grafika komputerowa, techniki własne
Format: dowolny, ale nie przekraczający wymiarów 50 X 70 cm, dla rzeźby format nie przekraczający 30 X 30 X 30 cm

Prace powinny być opisane czytelnie (drukiem) na odwrocie: imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna artystycznego, adres pocztowy, email i numer telefonu szkoły lub placówki oświatowej oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych podpisana przez rodzica (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29. 08. 1997 rok Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.) – tekst oświadczenia w załączeniu do regulaminu konkursu.

Prace na konkurs należy nadsyłać w terminie do  1 marca 2021 r. na adres:

MDK „Śródmieście“, 50 – 208 Wrocław, ul. Dubois 5

tel. (71) 798 67 44; email: sekretariat@mdksr.wroc.pl

 

Warunkiem przyjęcia prac do udziału w konkursie jest wniesienie opłaty wpisowej od szkoły lub placówki oświatowej w wysokości 20 zł na niżej podane konto:
MILENIUM BANK/WROCŁAW: 24116022020000000283533312
NAZWA: RADA RODZICÓW MDK „ŚRÓDMIEŚCIE“ – WROCŁAW
TYTUŁ WPŁATY: KONKURS PLASTYCZNY „ZIEMIA JEST JEDNA“
Kopię dowodu wpłaty należy przedstawić wraz z pracami.

 

Od Organizatorów:

Oczekujemy realizacji plastycznych, które na warsztat wzięły nieokiełznany żywioł natury-WODĘ. Interpretacja tematu, może rozgrywać się na kanwie symboliki i tradycyjnych wyobrażeń. Woda jest symbolem niestałości, chaosu, lecz także uzdrawiania, źródła życia, oczyszczenia (chrzest-odrodzenie duchowe). Wody zamieszkują również bajeczne i mityczne stwory. Konkurs i wystawa jest dziełem artystycznym na rzecz ochrony natury, przyrody i człowieka. Galeria proponuje realizacje tematycznie związane z zanieczyszczeniem akwenów wodnych, przedstawiające tajemnice głębin wodnych, podążając śladami ryb, syren, wielorybów...W labiryncie podwodnym znajdujemy niestety resztki cywilizacyjne (puszki, butelki, śmieci itp. ). Minęły już czasy, gdy na dnie oceanu spoczywały galeony pełne skarbów przeszłości. Zanurzmy się w wodach oceanu, morza, rzeki, jeziora, stawu czy oczka wodnego i spróbujmy znaleźć ratunek dla Ziemi, dla Nas!

 

 

do pobrania ze strony MDK Śródmieście:

Regulamin konkursu: „Ziemia jest jedna“ – LABIRYNTY ŚWIATA PODWODNEGO

 

 


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 7.04.2021

Nagrody: Organizator przyzna nagrody

Przedział wiekowy: 4-25 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny