Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Zosia z ulicy Kociej” – ogólnopolski konkurs biblioteczny Wydawnictwa „Nasza Księgarnia”

Wydawnictwo "Nasza Księgarnia" zaprasza uczniów szkół podstawowych, z klas I-III do udziału w ogólnopolskim konkursie bibliotecznym.

Zadanie konkursowe  będzie związane z  książką "Zosia z ulicy Kociej" Agnieszki Tyszki w oprawie graficznej Agaty Raczyńskiej. Zosia przeprowadziła się na ulicę Kocią i musi oswoić okolicę. Co jeszcze można oswoić? Sytuację, miejsce, a może osobę? Możliwości jest wiele.
Opisz oswajanie czegoś/kogoś dla Ciebie nowego w formie kartki (kilku kartek) z pamiętnika.
Ocenie jury zostanie poddana oryginalność pracy, pomysłowość oraz wkład twórczy, a także wyobraźnia i biegłość językowa. Praca pisemna powinna mieć do 5 000 znaków ze spacjami.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

Pracę należy przesłać na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie „Konkurs biblioteczny” w terminie do 30.09.2019 (decyduje data stempla pocztowego) wraz z wypełnionym formularzem konkursowym (dostępny na stronie www.konkursbiblioteczny.nk.com.pl do wydrukowania) i oryginałami podpisanych dokumentów wymaganych regulaminem.

Kryteriami wyboru najlepszej pracy będą jej oryginalność, pomysłowość, wkład twórczy i biegłość językowa.

Na laureatów literackich zmagań czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zwycięzca  otrzyma w nagrodę laptopa, a autorzy wyróżnionych prac – tablety. Ponadto Wydawnictwo "Nasza Księgarnia" nagrodzi biblioteki szkolne laureatów pulą książek, odpowiednio o wartości 5 000 i 3 000 złotych. Pisemne podziękowania otrzymają również nauczyciele i bibliotekarze sprawujący opiekę merytoryczną nad nagrodzonymi uczniami.
Konkurs trwa od 29 marca do 30 września 2019 roku.

Wydawnictwo NASZA KSIĘGARNIA Sp. z o.o.
ul. Sarabandy 24c,
02-868 Warszawa

 

 

Regulamin konkursu

załącznik nr 1

załącznik nr 2

formularz konkursowy/ załącznik nr 3
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 15 listopada

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: klasa 1-3 szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny