Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Zwierzęta w rodzinie” konkurs fotograficzno-literacko-plastyczny dla dzieci i młodzieży

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Krakowie, ul. Grunwaldzka 5. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 3-21 lat i jest otwarty.

Celem konkursu jest promocja uzdolnionych twórców oraz propagowanie literatury i sztuki.
Temat Konkursu „Zwierzęta w Rodzinie”.

Kategorie Konkursu:
literacka: reportaż lub opowiadanie nie przekraczające dwóch stron maszynopisu, napisane
czcionką Times New Roman 12,
plastyczna: malarstwo, rysunek, grafika komputerowa (jedna praca w formacie A4 lub A3), fotografia (zdjęcie lub cykl zdjęć wywołane lub wydrukowane w dolnym formacie) lub
praca przestrzenna wykonana w dowolnej technice.

Każdy uczestnik Konkursu może przesłać wyłącznie jeden utwór literacki, pracę plastyczną lub fotograficzną. Prace na konkurs można zgłaszać indywidualnie lub przez instytucje.

Pracę konkursową wraz z wydrukowaną informacją: tytuł pracy, nazwisko i imię autora, wiek, adres szkoły lub placówki, nazwisko i imię opiekuna pod którego kierunkiem powstała praca należy dostarczyć pocztą lub osobiście na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
31 – 526 Kraków, ul. Grunwaldzka 5

Termin zgłaszania prac na konkurs upływa 23 maja (liczy się data dotarcia pracy do organizatora).

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatora. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora do dnia 26. 05. 2022 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w sekretariacie MDK, nr tel. 12 411 67 03 /w godz.: 9:00 – 12:00/

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

Regulamin konkursu + zgoda

 

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 26 maja

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 3-21 lat

Region: otwarty

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny