konkursy dla przedszkolaków

Lista:

Termin zgłoszenia Nazwa
16/03/2018
XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS Świat bez barier pod hasłem "Wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń..."
ogólnopolski, bez ograniczeń

XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS Świat bez barier HASŁO KONKURSU: Wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń… POD HONOROWYM PATRONATEM POSEŁ NA SEJM AGNIESZKI KOŁACZ- LESZCZYŃSKIEJ PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ROMANA SZEŁEMEJA CEL: Popularyzacja twórczości, rozbudzanie talentów, stworzenie warunków do publicznych kontaktów, umożliwienie twórcom nieprofesjonalnym, działającym w różnych środowiskach osób niepełnosprawnych, konfrontacji własnych dokonań, poszukiwań artystycznych i literackich, wyszukiwa…

10/03/2018
Konkurs plastyczny "Boże Narodzenie w życiu, tradycji i obyczajach"
- , 6-20 lat

1. Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie 2. Cele: kultywowanie bogactwa tradycji Bożonarodzeniowych prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży uzdolnionej w dziedzinie sztuk plastycznych, w konfrontacji osiągnięć rówieśników. poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzenie wiedzy z zakresu sztuk plastycznych. poszukiwanie młodych twórców i zachęcanie ich do kultywowania tradycji ludowych regionu. 3. Uczestnicy konkursu to Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 20 lat. 4. Tematy…

15/05/2018
"Wielcy Nieznani"
ogólnopolski, klasa 4 SP - szkoły ponadgimnazjalne

Regulamin konkursu na prezentację multimedialną i film „Wielcy Nieznani” ORGANIZATOR 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 36 im.Polskich Olimpijczyków w Częstochowie. 2. Konkurs jest wyłączną inicjatywą organizatorów. 3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. CELE KONKURSU 1. Promocja ważnych dla Polski postaci historycznych, którzy nie są znani lub znani w stopniu niewielkim, poprzez wykorzystanie nowoczesnych urządzeń multimedialnych. 2. Zachęcenie mł…

29/01/2018
"Żyję nad morzem" - MOST. Międzynarodowy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
międzynarodowy, 4-25 lat

Łotewska szkoła Jurmala Art School zaprasza dzieci i młodzież w wieku 4-25 lat do udziału w kolejnej edycji międzynarodowego konkursu plastycznego „Żyję nad morzem” („I Live by the Sea”).  W tym roku motywem przewodnim konkursu jest most. Cel konkursu: zachęcenie wszystkich do zainteresowania się wodnym ekosystemem (rzeki, morza, oceany, jeziora) i ich rolą w budowaniu ludzkiego życia, kultury i tradycji, jak również ukazanie roli wody jako międzykulturowego jednoczącego elementu. Organizatorzy dopusz…

30/03/2018
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "DZIECI ŚWIATA"
ogólnopolski, 6-14 lat

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu całej Polski. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej zgodnej z tematem konkursu „Dzieci świata”. Praca powinna zawierać charakterystyczne elementy i podkreślać walory kultury, z której pochodzą dzieci różnych narodowości (np. stroje, potrawy, zabawy, ciekawostki danego kontynentu) oraz promować otwartość i przyjaźń między dziećmi z różnych stron świata, jak również niesienie pomocy dzieciom z różnych kontynentów. T…

06/04/2018
XXIV Ogólnopolski konkurs literacko - plastyczny pt. „Olimpiada drogą do igrzysk”
ogólnopolski, szkoły podstawowe i gimnazja

REGULAMIN 1. W Konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. 2. Szkoły przysyłają dowolną liczbę prac. 3. Prace powinny zawierać: – imię i nazwisko autora, – klasę i dokładny adres szkoły wraz  z telefonem, – imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna). 4. Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką. 5. Praca literacka (poezja lub  proza – max 3 strony maszynopisu). 6. Prace należy przysyłać na adres: – Andrzej Rębowski   07-202  WYSZKÓW  ul. Gen. J. Sowińskiego 49A/26 7. …

23/02/2018
V MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY "PEJZAŻE MISTYCZNE" - ARCHITEKTURA LUBLINA I OKOLIC
międzynarodowy, szkoła podstawowa

„ Pejzaże Mistyczne „ – Architektura Lublina i okolic to już j 11 edycja konkursu ( w tym 5 o zasięgu międzynarodowym ) organizowana przez Szkołę Podstawową nr 25 w Lublinie i Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice w Lublinie. Architektura Lublina, Zamościa, Kazimierza Dolnego, Puław, Chełma, Nałęczowa, Białej Podlaski i wielu innych miejscowości to niewyczerpane źródło inspiracji. Proponujemy młodym adeptom sztuk plastycznych poznanie tej architektury i wyrażenie swoich przeżyć za pomocą środków plastycznych….

25/06/2018
Moja Przygoda w Muzeum - Międzynarodowe Spotkania Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży
międzynarodowy, 5-18 lat

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat. Zadanie konkursowe, podobnie jak w latach poprzednich, polega na zapoznaniu się ze zbiorami określonego muzeum lub galerii i przygotowanie pracy plastycznej na ten temat. Praca powinna być związana tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddawać nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji, bądź specyfikę działalności danej instytucji, uczestnik konkursu wybiera zatem, co wywarło na niego największy wpływ i przed…

24/01/2018
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ANIOŁ 2018
ogólnopolski, 4-20 lat

Ogólnopolski konkurs na anioła jest organizowany przez Dorożkarnię od 2001 roku. Prace na konkurs mogą wykonać dzieci i młodzież w wieku 4 – 20 lat. Do konkursu można złożyć prace wykonane w dowolnej technice plastycznej z dowolnych materiałów oprócz szkła, a więc rysunki, grafiki, tkaniny oraz prace malarskie. Niestety, ze względu na warunki lokalowe i wystawiennicze nie przyjmujemy rzeźb i płaskorzeźb. Wszystkie przysyłane prace należy wykonać w sposób trwały i odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem….

15/03/2018
26. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży
międzynarodowy, do 16 roku życia

Ośrodek Chopinowski w Szafiarni zaprasza uczniów szkół muzycznych do udziału w 26. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina. Głównym założeniem Konkursu jest wczesne odkrycie młodych talentów, a także propagowanie twórczości Fryderyka Chopina oraz polskiej kultury wśród dzieci i młodzieży w Polsce i poza jej granicami. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Muzyczną rywalizację oceni międzynarodowe jury, któremu przewodniczyć będzie prof. Andrzej Jasiński. Na la…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10