Termin zgłoszeniaNazwa
30/04/2018
Klasowy konkurs na plakat "Potrafię alarmować straż pożarną"
ogólnopolski, klasy 3-6 szkoły podstawowej

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 3-6 szkół podstawowych. Celem konkursu jest zdobycie wiedzy przez dzieci i młodzież szkolną, jak prawidłowo zgłosić zdarzenie w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub mienia. W konkursie biorą udział uczniowie wraz z nauczycielem. Format pracy B1 Technika wykonania: kolaż, malarstwo, grafika, rysunek. Zgłoszenia prac na konkurs do 30 kwietnia 2018 r. Pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesłać na adres Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej …

11/05/2018
Ogólnopolski konkurs na plakat "RTM. WITOLD PILECKI - BOHATER NIEZWYCIĘŻONY"
ogólnopolski, 11-19 lat

Mając na uwadze propagowanie wśród dzieci i młodzieży refleksyjno – intelektualnej formy wypowiedzi plastycznej zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym. Młodzi twórcy pod okiem opiekunów artystycznych mają możliwość symbolicznego wypowiedzenia się za pomocą języka obrazu. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu patriotycznego, składającego się z hasła i znaku plastycznego propagującego postać rtm. Witolda Pileckiego. Cel, jaki przyświeca organizatorowi konkursu: Rotmistrz Pilecki Bohater N…

Komentarze są wyłaczone