Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Dziwny jest ten świat…” ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Konkurs "Dziwny jest ten świat..." ma zasięg ogólnopolski i przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz dla uczniów klas I-IV szkół średnich. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 168 im. Czesława Niemena w Warszawie.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie plakatu w formacie minimum A3. Praca ma być inspirowana słowami piosenki Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat” :

Dziwny jest ten świat,
Gdzie jeszcze wciąż,
Mieści się wiele zła.
I dziwne jest to,
Że od tylu lat,
Człowiekiem gardzi człowiek...

Prace nadesłane na konkurs będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
kategoria I- uczniowie klas IV-VIII
kategoria II – uczniowie klas I- IV LO

Praca konkursowa:
a)    powinna być wykonane indywidualnie i samodzielnie, w dowolnej technice
b)    powinna być wykonana w formacie nie mniejszym niż A3
c)    nie może być pracą zbiorową,
d)    musi być czytelnie opisana na etykiecie dołączonej do pracy:
- imię i nazwisko autora
- kategorii, do której kwalifikuje się uczeń,
- dokładny adres wraz z numerem telefonu placówki,
- imię i nazwisko nauczyciela, pod którego opieką powstała praca,
- dołączona zgoda (załącznik nr 1) wypełniona przez rodzica / prawnego opiekuna.

Kryteria oceny prac: poziom artystyczny, sposób ujęcia tematu, staranność wykonania,  samodzielność wykonania, zgodność z Regulaminem.

Terminy Konkursu:

składanie prac: do 24 maja 2024 r. (liczy się data wpłynięcia prac do Organizatora)


ogłoszenie wyników na stronie internetowej szkoły dnia 1 czerwca 2024r.

w dniach 27.05-31.05. 2024r. odbędzie się wirtualne głosowanie na szkolnej stronie na Facebooku, na najlepszą pracę w kategorii: NAGRODA SPECJALNA

rozdanie nagród: 6 czerwca 2024r. w czasie uroczystych obchodów Święta Szkoły

Prace konkursowe wraz z załącznikami wymaganymi regulaminem należy przesłać na adres szkoły

Szkoła Podstawowa nr 168 im. Czesława Niemena
ul. Zwycięzców 44
03-938 Warszawa

z dopiskiem OGÓLNOPOLSKI KONKURS „ Dziwny jest ten świat”

 

do pobrania:

regulamin

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: czerwiec 2024

Nagrody: nagrody rzeczowe, dyplomy

Przedział wiekowy: 11-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny