Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

18 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Człowiek w ruchu”

Inspiracją dla naszego konkursu są różne zachowania człowieka we wszelkich formach aktywności (taniec, balet, teatr, cyrk, muzyka, sport, rekreacja, itp.). Wiemy, że młody człowiek w indywidualny i bardzo osobisty sposób postrzega i odtwarza otaczającą go rzeczywistość. Różne formy aktywności - zarówno uprawiane jak i obserwowane dostarczają wielu emocjonalnych przeżyć, które dadzą się przełożyć na wrażenia estetyczne.

Prace nadesłane na konkurs powinna cechować autentyczność i szczerość wypowiedzi. Mile widziane będą zaskakujące i nowe rozwiązania, operowanie skrótem myślowym, itp.

Oczekujemy jak najwięcej radości, żywiołowości i wyobraźni w nadesłanych pracach, prezentacji własnego świata barw i form plastycznych.

Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież w wieku 5-19 lat z terenu całej Polski.

Technika wykonania pracy - plastyczna płaska: malarstwo, grafika, rysunek
Format max A3

Jeden autor może zgłosić na konkurs jedną pracę, jeden nauczyciel może przedstawić maks. 20 prac swoich podopiecznych.
Prace wraz z wypełniona kartą zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 18 maja 2018 roku na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach
ul. Pułaskiego 38
95-200 Pabianice

 

Czlowiek w ruchu 2018

 
Regulamin

Organizatorzy
- Młodzieżowy Dom Kultury w PabianicachCel Konkursu
- Inspiracją dla naszego konkursu są różne zachowania człowieka we wszelkich formach aktywności (taniec, balet, teatr, cyrk, muzyka, sport, rekreacja, itp.). Wiemy, że młody człowiek w indywidualny i bardzo osobisty sposób postrzega i odtwarza otaczającą go rzeczywistość. Różne formy aktywności - zarówno uprawiane jak i obserwowane dostarczają wielu emocjonalnych przeżyć, które dadzą się przełożyć na wrażenia estetyczne.
- Prace nadesłane na konkurs powinna cechować autentyczność i szczerość wypowiedzi. Mile widziane będą zaskakujące i nowe rozwiązania, operowanie skrótem myślowym, itp.
- Oczekujemy jak najwięcej radości, żywiołowości i wyobraźni w nadesłanych pracach, prezentacji własnego świata barw i form plastycznych.
Uczestnicy
- Dzieci i młodzież w wieku od 5 do 19 lat
Warunki konkursu
- Format prac max A3
- Prace powinny być wykonane wyłącznie w technice płaskiej:
* Malarstwo
* Rysunek
* Grafika
- Jeden autor może nadesłać jedną pracę.
- Jeden nauczyciel może przedstawić maks. 20 prac swoich podopiecznych.
- Prac konkursowych nie należy oprawiać ani podklejać.
- Prace muszą posiadać wypełnioną kartę informacyjną przyklejoną z tyłu pracy, która jest dostępna poniżej:


Karta informacyjna dołączona do pracy do 18 lat.pdf

Karta informacyjna dołączona do pracy pow. 18 lat.pdf

- Prace bez wypełnionej i przyklejonej karty informacyjnej nie będą brały udziału w konkursie.
- Prace należy nadsyłać do dnia 18 maja 2018 roku na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach
ul. Pułaskiego 38
95-200 Pabianice

Rozstrzygnięcie konkursu
- Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 8 czerwca 2018 o godz. 17:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach.
- Lista laureatów będzie poda na na stronie internetowej www.mdk-pabianice.pl od dnia 28 maja 2018.
- Komisja powołana przez organizatora dokona oceny prac przyznając nagrody, wyróżnienia i wyróżnienia honorowe.
Postanowienia ogólne
- Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
- Przysłane prace przechodzą na własność organizatora.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatora.
- Poprzez uczestnictwo w konkursie uczestnik i jego opiekun (w przypadku osób niepełnoletnich) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowy ch przez organizatora na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 833) oraz wykorzystanie wizerunku w celach związanych z konkursem.


Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 8 czerwca 2018

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 5-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny