Wyszukiwarka konkursówOstatnio dodane

Termin zgłoszenia Nazwa
22/10/2019
XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Jesteśmy dumni z Polski - z chlubnych kart i miejsc narodowej historii”
ogólnopolski, do 21 roku życia

XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Jesteśmy dumni z Polski – z chlubnych kart i miejsc narodowej historii” pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty   REGULAMIN Organizatorzy: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach oraz Urząd Miasta Tychy.   Cele konkursu: Utrwalanie i przechowywanie w pamięci chlubnych dziejów historii i kultury Polski, w związku z ważnymi rocznicami przypadającymi w obecnym roku. Wychowywanie w duchu szacunku…

25/10/2019
III WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY „ORIGAMI WŚRÓD WIERSZY”
województwo śląskie, przedszkolaki, klasy 1-8 SP

ORGANIZATOR: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gliwicach   CELE KONKURSU: upowszechnianie poezji wśród dzieci, rozwijanie umiejętności interpretacji plastycznej wiersza, rozwijanie wrażliwości estetycznej, kreatywności, sprawności manualnych, wyobraźni przestrzennej, koncentracji i wytrwałości, integrowanie środowiska, kształtowanie zamiłowania do sztuki origami, popularyzowanie origami jako formy spędzania wolnego czasu, kształtowanie umiejętności odczytywania rysunku schematyczne…

10/02/2020
II Ogólnopolski Konkurs Ortograficzno Plastyczny "Chwyć Byka za Rogi"
Ogólnopolski, 7-14 lat

Szkoła Podstawowa im. Armii „Kraków” w Żębocinie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie plastyczno-ortograficznym. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach wiekowych: – uczniowie klas I-III – uczniowie klas IV-VIII Młodsi uczestnicy mają za zadanie zaprojektować zakładkę ortograficzną do książki w dowolnej technice plastycznej, ich koleżanki i koledzy z klas 4-8 mają za zadanie stworzyć plakat ortograficzny promujący dowolne zasady ortograficzne lub namawiające…

31/10/2019
XIV Konkurs na Projekt Kartki Bożonarodzeniowej „DAR NA HOSPICJUM ŚW. ŁAZARZA W KRAKOWIE”
ogólnopolski, bez ograniczeń wiekowych

XIV Konkurs na Projekt Kartki Bożonarodzeniowej „DAR NA HOSPICJUM ŚW. ŁAZARZA”   REGULAMIN   Konkurs na wykonanie projektu kartki bożonarodzeniowej, który zostanie przekazany na rzecz Fundacji Pomoc Krakowskiemu Hospicjum św. Łazarza TERMINY: Prace należy składać osobiście lub przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia  31 października 2019 roku do Młodzieżowego Domu Kultury.   ORGANIZATOR: Młodzieżowy Dom Kultury al. 29 Listopada 102 31-406 Kraków …

22/11/2019
XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Magiczne okienko", temat: "Jak tu nie kochać pszczół"
ogólnopolski, 5-15 lat

Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie zaprasza dzieci i młodzież w wieku 5-15 lat do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Magiczne okienko”. Tematem tegorocznej edycji jest „Jak tu nie kochać pszczół”. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną lub dwie prace. Prace nie mogą być wykonane wcześniej niż w roku szkolnym 2017/2018. Technika wykonania prac: malarstwo, grafika, rysunek. Uwaga, NIE BĘDĄ oceniane prace wyklejane ziarnami, kulkami z bibuły itp. Format A3 lub A2 Prac…

31/10/2019
VI KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY "MOJA PRZYGODA W SZKOLNEJ BIBLIOTECE Z UNIĄ LUBELSKĄ" - EDYCJA OGÓLNOPOLSKA
ogólnopolski, bez ograniczeń wiekowych

Celem Konkursu jest zapoznanie uczestników z okolicznościami zawarcia Unii Lubelskiej,  zapoznanie uczniów z ideą świętowania 450– rocznicy Unii Lubelskiej, rozwijanie zainteresowań literackich oraz historycznych inspirowanych wydarzeniami roku 1569, szczególnie tymi rozgrywającymi się w Lublinie; poszerzanie wiedzy na temat biblioteki jako instytucji, rozbudzanie postawy twórczej i poszukującej prawdziwych wartości, promowanie młodych talentów, kształtowanie przynależności do małej i wielkiej ojczyzny, bud…

30/11/2019
Odkryj lektury na nowo - wojewódzki konkurs polonistyczno-artystyczny
woj. mazowieckie, 12-15 lat

Konkurs „Odkryj lektury…NA NOWO” adresowany jest do uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego. Zadanie konkursowe polega na wybraniu utworu (lub jego fragmentu) z kanonu lektur dla II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej i przełożenie go na dowolny środek ekspresji ( np. obraz, komiks, taniec, film, piosenka, teledysk, muzyka, gra planszowa, dowolna forma literacka ). Praca ma więc łączyć pogłębioną znajomość lektury z jej osobistym i twórczym odczytaniem. Konkurs zost…

31/10/2019
VI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORIGAMI ,,Złota polska jesień” - Edycja ogólnopolska
ogólnopolski, 5-15 lat

Zapraszamy do udziału w międzyszkolnym konkursie Origami. Konkurs skierowany jest do dzieci 5-6 letnich z przedszkoli oraz uczniów klas I– VIII szkół podstawowych Rzeczpospolitej Polskiej. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy z wykorzystaniem sztuki składania papieru – origami, nawiązującej tematyką do ,,Złotej polskiej jesieni”. Cele konkursu: – popularyzacja piękna polskiej przyrody – upowszechnianie czytelnictwa oraz znajomości polskiej przyrody, – rozwijanie kreatywności, wyobraźni i …

08/11/2019
Międzyszkolny konkurs dla dzieci "Jesienne drzewo"
ogólnopolski, klasy I-III szkoły podstawowej

Konkurs jest adresowany do dzieci świetlicowych z klas I-III szkoły podstawowej. Warunki uczestnictwa: Technika pracy – praca przestrzenna. Do wykonania pracy można zastosować różne techniki oraz materiały plastyczne. Ważne, aby wszystko było bardzo dobrze przytwierdzone. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę. Praca konkursowa powinna być podpisana: imię, nazwisko, klasa, dane szkoły (nazwa, adres oraz telefon i e-mail do szkoły lub świetlicy). Do pracy należy dołączyć wypełnioną pr…

31/10/2019
Miejski Konkurs Plastyczny PATRONI KRAKOWSKICH ULIC
miasto Kraków, uczniowie szkół podstawowych

W Krakowie jest prawie 3 tys. nazw ulic, alei, placów, skwerów, osiedli i obiektów inżynieryjnych. Nazwy mniej więcej 2/3 z nich honorują osoby lub ważne wydarzenia. Decyzję o nazwie podejmowane są przez Radę Miasta Krakowa i mają na celu upamiętnienie postaci ze względu na ich zasługi dla Krakowa i Polski. Niestety, większość z nich jest dla nas zupełnie anonimowa. Aby to zmienić Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony wspólnie z Młodzieżowym Domem Kultury przy al. 29 Listopada 102, Biblioteką Kraków o…

1 2 3 4 5 6 7