Wyszukiwarka konkursówOstatnio dodane

Termin zgłoszenia Nazwa
18/12/2015
Ogólnopolski Konkurs Literacki "Piórem Malowane"
ogólnopolski, do 25 roku życia

MDK Grunwaldzka 5 w Krakowie zaprasza dzieci i młodzież do 25 roku życia do udziału w ogólnopolskim konkursie literackim „Piórem malowane”. Tematem konkursu są Emocje Warunki techniczne: każdy uczestnik może zgłosić w kategorii poezja jeden wiersz lub w kategorii proza jedno krótkie opowiadanie (do dwóch stron maszynopisu). Praca musi być własnego autorstwa i stanowić oryginalną twórczość uczestnika konkursu, wcześniej nie publikowaną, nie nagradzaną i nie biorącą udziału w innych konkursach. Zgło…

11/12/2015
Aniele - stróżu mój. Ogólnopolski konkurs plastyczny
ogólnopolski, 6-16 lat

Konkurs plastyczny adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu całej Polski. Zadaniem konkursowym jest przedstawienie naszego wyobrażenia Anioła jako ducha pełnego miłości, opiekuńczości i cierpliwości, kogoś do kogo można zwrócić się w potrzebie. Technika wykonania prac dowolna plastyczna. Każdy uczestnik konkursu (szkoła, placówka i inne instytucje) może przekazać do konkursu dowolną ilość prac. Każdą pracę należy opisać danymi autora i placówki czy insty…

26/01/2016
I Ty możesz zostać baśniopisarzem - ogólnopolski konkurs literacki 2016
ogólnopolski, 10-12 lat

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu zaprasza uczniów szkoły podstawowej z klas IV-VI z całej Polski do udziału w kolejnej edycji konkursu literackiego. Uczniowie piszą baśń, wiersz lub scenariusz spektaklu teatralnego według określonych kryteriów. Wymagania konkursowe: Baśń, wiersz, scenariusz spektaklu teatralnego: twórczo wykorzystuje wybrane motywy z twórczości H. Ch. Andersena, wyraża przesłanie charakterystyczne dla twórczości baśniopisarza, zawie…

18/12/2015
Konkurs historyczny "Na wspólnej ziemi" VIII edycja
ogólnopolski, 6-16 lat

Żydzi przybywali na ziemie polskie już we wczesnym średniowieczu. Na gościnnej polskiej ziemi znajdowali schronienie przed prześladowaniami w Europie zachodniej. Byli współmieszkańcami Polski, współorganizatorami jej życia gospodarczego, mieli swój wkład w rozwój kultury polskiej. Kultywowali swoje tradycje i obyczaje. Budzili zainteresowanie, ciekawość, a czasem niechęć motywowaną strachem przed „obcym” i nieznanym. W wyniku Zagłady Żydów dokonanej przez okupantów niemieckich w latach II wojny światowej…

23/02/2016
Ziemia jest jedna – „Zwierzęta udomowione“
woj. dolnośląskie, 4-25 lat

MDK Śródmieście we Wrocławiu zaprasza dzieci i młodzież w wieku 4-25 lat, z terenu województwa dolnośląskiego, do udziału w konkursie plastycznym o tematyce ekologicznej. XIII odsłona konkursu poświęcona jest zwierzętom udomowionym. Technika wykonania prac: fotografia, rysunek, grafika komputerowa, rzeźba, malarstwo, techniki własne, relief (np. szkło, ceramika, drewno, tektura, drut) Format prac: dowolny, ale nie przekraczający wymiaru 50 x 70cm, rzeźba – format nie przekraczający 30 x 30 x 30cm N…

15/12/2015
Konkurs na plakat teatralny
Lublin i woj. lubelskie , 9-12 lat

W związku z premierą Teatru im. H.Ch. Andersena w Lublinie pt. „KORALINA”  w reż. Marka Ciunela organizatorzy zapraszają uczniów szkół podstawowych klasy III-VI z Lublina i woj. lubelskiego  do udziału w kolejnym konkursie na plakat teatralny ( i nie tylko). Zadaniem jest narysowanie na białej kartce ( i używając tylko jednego koloru) swojego rodzica lub opiekuna. Ale, to ważne, podczas rysowania musicie mieć zasłonięte oczy, zgaszone światło lub rysować bez odrywania ręki. Do wykonania pracy należy użyć…

31/12/2015
Weź słowo do ręki - konkurs poetycki
ogólnopolski, dzieci i młodzież, bez ograniczeń wiekowych

MDK Krzyki we Wrocławiu zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie poetyckim „Weź słowo do reki” (dawniej: Magia słowa). Zasady i warunki konkursu: – konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży w trzech kategoriach wiekowych, – należy nadesłać 3 niepublikowane wiersze, każdy podpisany godłem (pseudonimem) WYDRUKOWANE W 4 EGZEMPLARZACH, – tematyka utworów jest dowolna, – organizator nie zwraca prac konkursowych i zastrzega sobie prawo do ewentualnej publikacji nadesłanych utworów, – oceny pr…

30/11/2015
Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych
miasto Lublin , 6-12 lat

Instytut Archeologii oraz Koło Naukowe Studentów Archeologii UMCS w Lublinie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Archeolog – najciekawszy zawód świata”, organizowanym pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Humanistycznego UMCS. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych miasta Lublina. Zgłaszane prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, np. rysunkowo-graficzną, malarską, jako wycinanka lub collage, w formacie A4 lub A3. Termin ich nadsyłania lub dostarczenia…

15/03/2016
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kwiat dziełem doskonałym”
ogólnopolski, od 4 roku życia

Gimnazjum nr 1 w Polkowicach zaprasza dzieci, młodzież, dorosłych oraz seniorów do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Kwiat dziełem doskonałym”. Uczestnicy przygotowują samodzielnie prace inspirowane obserwacją świata kwiatów. Technika wykonania pracy – dowolna plastyczna, za wyjątkiem prac stworzonych przy użyciu materiałów sypkich i nietrwałych. Na konkurs można zgłaszać prace płaskie i przestrzenne. Format prac A4-A2, w przypadku prac przestrzennych 40x40x40 cm. Na konkurs można również z…

20/03/2016
Myśl Korczakiem - konkurs na krótką formę filmową
ogólnopolski, 11-19 lat

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie Młodzieżowych Amatorskich Filmów Fabularnych i Animowanych pt.”Myśl Korczakiem” pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia im Janusza Korczaka i Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci Przewlekle Chorych im. Janusza Korczaka w Ameryce. Ideą konkursu jest aktywacja twórcza dzieci  i młodzieży, a także  propagowanie humanistycznej myśli Janusza Korczaka. Pula nagród wynosi 4000 zł. Konkurs adresowany jest do uczniów starszych klas szko…

1 2 3 4 5 6 7 8