Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

38. FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ – Konin 2019

REGULAMIN

ORGANIZATOR:
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

PARTNER:
Koniński Dom Kultury

WSPÓŁORGANIZATOR:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie

CELE IMPREZY:
1. Prezentowanie dorobku artystycznego solistów i zespołów wokalnych.
2. Popularyzacja śpiewania piosenek wśród dzieci i młodzieży.
3. Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu.
4. Promowanie dziecięcej twórczości muzycznej.

UCZESTNICY:
1. Festiwal adresowany jest do dzieci i młodzieży z powiatów: konińskiego, słupeckiego, tureckiego i kolskiego.
2. Soliści, zespoły wokalne (maks. 8 osób).
3. Festiwal nie dotyczy chórów.
4. Uczestnicy podzieleni będą na grupy wiekowe:
a) 7-10 lat (2012 r.-2009 r.),
b) 11-13 lat (2008 r.-2006 r.),
c) 14-16 lat (2005 r.-2003 r.)
decyduje rok urodzenia.

ELIMINACJE:
Eliminacje na żywo odbędą się 5 stycznia (sobota) 2019 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie od godziny 10:00.
Uczestnicy wpłacają, przed rozpoczęciem eliminacji, akredytację w wysokości 20 zł. Należność prosimy przelać na konto:

Santander Bank Polska S. A. 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776.
Kartę_zgłoszenia oraz dowód wpłaty akredytacyjnej należy przesłać do 21 grudnia 2018 r. na adres:
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, ul. Okólna 47 a, 62 – 510 Konin, fax 63 243 63 51.

Komisja powołana przez Organizatora dokona wyboru wykonawców do Koncertu Finałowego oraz na warsztaty wokalne, które odbędą się w dniach od 23 do 25 stycznia 2019 r. Koszt warsztatów 280 zł (szczegółowe informacje dotyczące warsztatów na stronie www.ckis.konin.pl).
Lista osób zakwalifikowanych do 38. Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej będzie dostępna na stronie www.ckis.konin.pl od 7 stycznia 2019 r.
FINAŁ
2 lutego 2019 r.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Młodzieżowa 11, 62-561 Ślesin

GŁÓWNE ZASADY REGULAMINOWE:
1. Każdy wykonawca przedstawia jeden utwór.
2. Dopuszcza się repertuar dowolny, dostosowany do wieku wykonawcy.
3. Piosenka musi być wykonywana w języku polskim.
4. Sekcja rytmiczna towarzysząca zespołowi wokalnemu lub soliście może liczyć maksymalnie 6 osób.
5. 38. Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej składa się z eliminacji, warsztatów oraz koncertu finałowego. Uczestnik zakwalifikowany do Festiwalu musi uczestniczyć we wszystkich jego elementach.

OCENA I NAGRODY:
1. Komisja Kwalifikacyjna w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:
– dobór repertuaru,
– wykonanie,
– ogólny wyraz artystyczny.
2. Laureat Grand Prix zostanie zakwalifikowany do 40. Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2019 organizowanego przez Koniński Dom Kultury i weźmie udział w eliminacjach do Finału.
3. Komisja szczególną uwagę zwracać będzie na piosenki premierowe, o współczesnym charakterze, utrzymane w nowoczesnej harmonii i rytmice.
4. Wszystkie dzieci biorące udział w Festiwalu otrzymają od organizatorów dyplomy i upominki.

INFORMACJE OGÓLNE:
1. Prawo zgłaszania uczestników do Festiwalu mają szkoły i instytucje kultury.
2. Każda placówka może zgłosić do Festiwalu maksymalnie 4 reprezentantów.
3. Instytucja zgłaszająca solistę lub zespół do Festiwalu zapewnia dzieciom opiekę na czas podróży i trwania imprezy.
4. Instytucje delegujące ponoszą koszty przejazdu uczestników.
5. Uczestnicy finału Festiwalu otrzymują pisemne lub telefoniczne zawiadomienie o terminie prób i koncertu.
6. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy w porozumieniu z Komisją Festiwalu.

Dodatkowych informacji na temat Festiwalu udziela instruktor ds. muzyki Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – Krystian Weber – tel. 63 243 63 51.

Instytucje zgłaszające solistów i zespoły do udziału w 38. Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej wyrażają zgodę na rejestrację na współcześnie dostępnych nośnikach obrazów i dźwięków oraz na ich wykorzystanie przez Organizatora w celach informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych – bez roszczeń finansowych z tym związanych.

PODPISANIE WYPEŁNIONEJ KARTY ZGŁOSZENIA JEST RÓWNOZNACZNE Z PRZYJĘCIEM ZASAD USTALONYCH W REGULAMINIE.

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 2 luego 2019

Nagrody: dyplomy, upominki, dla zwycięzcy Grand Prix

Przedział wiekowy: 7-16 lat

Region: regionalny - dzieci i młodzieży z powiatów: konińskiego, słupeckiego, tureckiego i kolskiego

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy