Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

ANIOŁ 2019 – ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Ogólnopolski konkurs na anioła jest organizowany przez Dorożkarnię od 2001 roku. Prace na konkurs mogą wykonać dzieci i młodzież w wieku 4 – 16 lat. Do konkursu można złożyć prace wykonane w dowolnej technice plastycznej z dowolnych materiałów oprócz szkła- malarstwo, rysunek, tkanina, grafika. Niestety, ze względu na warunki lokalowe i wystawiennicze organizatorzy nie przyjmują rzeźb i płaskorzeźb. Wszystkie przysyłane prace należy wykonać w sposób trwały i odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę. UWAGA, prace grupowe nie będą oceniane!!!

Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych z przedziału wiekowego 4-16 lat, organizatory zapraszają do wzięcia udziału pracownie plastyczne z ośrodków kultury, szkół podstawowych, gimnazjów, zapraszamy także przedszkolaków oraz wszystkie dzieci, które lubią malować i rysować.
Jedna placówka może zgłosić na konkurs do 10 prac.

ANIOŁ2018-LOGOwww

Prace na konkurs należy przesłać na adres Ośrodka Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży DOROŻKARNIA lub dostarczyć osobiście do 6 lutego 2019 r. Liczy się data dostarczenia pracy do organizatora, nie data stempla pocztowego.
Prosimy na opakowaniu koniecznie umieścić dopisek ANIOŁ 2019.

DOM KULTURY DOROŻKARNIA
ul. Siekierkowska 28
00-709 WARSZAWA

Opiekunem i osobą odpowiedzialną za sprawy organizacyjne związane z konkursem jest Katarzyna Krasowska; email: katarzyna.krasowska@dorozkarnia.pl

 

REGULAMIN KONKURSU i KARTY ZGŁOSZENIA – ANIOŁ 2019

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: nagrody rzeczowe, wyróżnienia, dyplomy

Przedział wiekowy: 4-16 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny