Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Drogi Polski do niepodległości – ogólnopolski konkurs plastyczny

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Drogi Polski do niepodległości”

 

Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych oraz wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych oraz rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej.

Zapraszamy do wzięcia udziału w  konkursie organizowanych w związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości Polski. Praca może być w formie plakatu, portretu postaci historycznych, lub obrazu przedstawiającego wydarzenie(wojnę, powstanie itd.).

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci z klas 0-III i IV-VII

 2. Każda placówka może przysłać dowolną ilość prac.

 3. Technika pracy dowolna – płaska, w formacie A3 lub większym.

 4. Każda praca powinna zawierać metryczkę: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, dokładny adres placówki wraz z telefonem, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.(metryczkę prosimy wypełnić DRUKOWANYMI literami lub na komputerze.

 5. Metryczkę prosimy umieścić z przodu pracy w jej lewym dolnym rogu.

 6. Czas trwania konkursu: 10 maja do 10 września 2018r.

 7. Prace prosimy nadsyłać do 10 września 2018r.(decyduje data stempla pocztowego).

 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 września 2018r.

 9. Prace plastyczne zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury, składające się z nauczyciela plastyki, dyrektora szkoły i nauczyciela odpowiedzialnego za konkurs oraz przedstawiciela uczniów.

 10. Wymagane jest przysłanie - wraz z pracą - zgody opiekuna prawnego dziecka, które wykonało pracę, na wykorzystanie jego danych osobowych w czasie wystawy prac w Publicznej Szkole Podstawowej w Celinach. Bez tego dokumentu praca ulegnie dyskwalifikacji.

 11. Prace ocenianie będą w następujących Kategoriach wiekowych:

 12. a) dzieci z klasy 0-III

 13. b) dzieci z klas IV-VII

 14. Nadesłanych prac nie zwracamy; zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w celu promowania konkursu i placówki.

 15. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej http://konkursydladzieci.eu/ oraz na stronie internetowej szkoły http://spceliny.szkolnastrona.pl/ i portalu społecznościowym FACEBOOK.

 16. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

 17. Prace należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, przesyłając na adres:


Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Bosko
Paulina Bielawska
Celiny 155
32-095 Iwanowice

z dopiskiem „Konkurs plastyczny”

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z p. Paulina Bielawską pod nr. tel. 609 50 50 40
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 28 września

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 5-14 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny