Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Dzieje Lublina i Lubelszczyzny na fotografii – wojewódzki konkurs historyczno-fotograficzno-językowy

XXX Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego oraz Zakład Edukacji Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego Instytutu Historii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej zapraszają młodzież do udziału w wojewódzkim konkursie historyczno – fotograficzno - językowym: „Dzieje Lublina i Lubelszczyzny na fotografii”.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół z Lublina i województwa lubelskiego.

Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie prezentacji w programie Powerpoint zawierającej samodzielnie wykonane fotografie Lublina, porównanie ich do zdjęć archiwalnych wybranego miejsca (zdjęcie powinno pochodzić w pierwszej kolejności z archiwów rodzinnych lub publikacji, w tym z zasobów internetowych), sporządzenie notatki uzasadniającej wartość historyczną wybranego miejsca (uwzględniając opis miejsca, ewentualnie postaci oraz wydarzeń udokumentowanych na fotografiach) oraz krótkie jej streszczenie w języku angielskim.

Warunki techniczne:
Przedmiotem konkursu jest prezentacja składająca się z minimum 6, maksimum 10 slajdów.

Na pierwszym slajdzie prosimy umieścić informacje tj.: nazwa szkoły, imię i nazwisko autora oraz nauczyciela/opiekuna oraz opis bibliograficzny źródeł i materiałów archiwalnych.

Na kolejnych slajdach: autorskie zdjęcie wybranego miejsca w Lublinie, archiwalne zdjęcie tego samego miejsca sprzed lat (zdjęcie powinno pochodzić w pierwszej kolejności z archiwów rodzinnych lub publikacji, w tym z zasobów internetowych), obydwa zdjęcia obok siebie, notatka historyczna dot. wartości historycznej wybranego miejsca (uwzględniając opis miejsca, ewentualnie postaci oraz wydarzeń udokumentowanych na fotografiach) (500-1000 słów), na ostatnim slajdzie: streszczenie notatki historycznej w języku angielskim (100-200 słów).

Technika wykonania fotografii jest dowolna. Dopuszczalna jest jedynie podstawowa obróbka graficzna (jasność, kontrast, nasycenie). Manipulacje zawartością obrazu są niedozwolone.

W konkursie biorą udział uczniowie indywidualnie. Konkurs jest rozstrzygany w 2 kategoriach wiekowych: 1) 6, 7 klasa szkoły podstawowej, 2, 3 klasa gimnazjum; 2) 1, 2, 3 klasa szkoły ponadgimnazjalnej.

Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatorów wraz z załączonym formularzem/zgodą podpisaną przez rodziców należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 19 marca 2018 r na adres: dzieje.lublina@gmail.com

Prace zostaną ocenione przez jury. Kryteria oceny prac:
a) kryteria merytoryczne (50% przyznanych punktów),
b) wartość artystyczną (30% przyznanych punktów),
c) wartość językową (20% przyznanych punktów).

 

regulamin konkursu i karta zgłoszenia 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: XXX Liceum Ogólnokształcące i Zakład Edukacji Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego Instytutu Historii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 26 marca 2018

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: klasy 6-7 Szkoły Podstawowe, 2-3 Gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne

Region: woj. lubelskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny