Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

II Ogólnopolski Konkurs Origami „Z papierem wśród zwierząt – Ameryka Południowa”

REGULAMIN

CELE KONKURSU
- propagowanie sztuki origami
jako atrakcyjnego sposobu spędzania czasu wolnego
- kształtowanie umiejętności wykonywania prac technika origami
- rozwijanie wrażliwości estetycznej i twórczej ekspresji dzieci
- doskonalenie sprawności manualnej, wyobraźni przestrzennej, koncentracji i wytrwałości
- kształtowanie zamiłowania do sztuki origami
- kształtowanie umiejętności obserwacji otaczającego świata zwierząt i uwrażliwienie na ich potrzeby

UCZESTNICY
Konkurs adresowany do wszystkich miłośników origami z całej Polski.
Prace oceniane będą w kategoriach:
- przedszkolaki
- uczniowie klas 1 - 3 szkół podstawowych
- uczniowie klas 4 - 7 szkół podstawowych
- gimnazjaliści

“Z papierem wśród zwierząt”
WARUNKI UCZESTNICTWA
Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest wykonać pracę w formie obrazu
(do powieszenia na ścianie), która przedstawiać bdzie zwierzęta Ameryki Południowej
w ich naturalnym środowisku. Prace należy wykonać na tekturowym podkładzie
o wymiarach 40 cm x 40 cm. Elementy pracy nie mogą wystawać poza jego obszar.
Elementy obrazu należy wykonać w technice origami (płaskie lub przestrzenne).
Nie dopuszcza się nacinania kartki w trakcie składania. Można zastosować klej w celu
połączenia elementów obrazu. Można wykorzystać różne dodatki np. kamyczki, liście
i inne do ozdobienia pracy.

Każdy uczestnik może złożyć na konkurs tylko 1 prace. Z tyłu pracy prosimy
o doklejenie małej pętelki ze sznurka, aby ułatwię powieszenie obrazu podczas wystawy.
Konieczne jest tez naklejenie z tyłu pracy wypełnionej metryczki oraz o czytelne
wypełnienie karty zgłoszenia i oświadczenia. Kartę zgłoszenia oraz oświadczenia
prosimy osobno dołączyć do pracy. Prace bez metryczki, bez karty zgłoszenia oraz
oświadczenia nie będą oceniane. Dokumenty do pobrania wraz z regulaminem konkursu.

KRYTERIA OCENY
Jury konkursu oceniać będzie:
- zgodność z tematem konkursu
- atrakcyjność wizualna
- kompozycję i estetykę wykonania pracy
- trudność złożeń
- dobór koloru i papieru

ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU
Prace należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 19,
94-108 Łódź, ul. Balonowa 1, do dnia 31 marca 2018 r. (nie decyduje data stempla
pocztowego). Prosimy o dokładne zabezpieczenie prac przed ewentualnymi
uszkodzeniami w czasie transportu.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a opiekunowie
specjalne podziękowania. Uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie nagród
i dyplomów odbędzie się w połowie kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 19 w Łodzi
ul. Balonowa 1. Podsumowaniu konkursu towarzyszyć będą warsztaty origami
przeprowadzone przez doświadczonych instruktorów.

Lista nagrodzonych osób zamieszczona bedzie na stronie internetowej
Szkoły Podstawowej nr 19 w Łodzi pod adresem http://www.sp19lodz.wikom.pl/
oraz na facebookowym prolu szkoły.
Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas podsumowania konkursu,
a także na pokonkursowej wystawie w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Łodzi.

UWAGI
Zbiorczą kartę zgłoszenia wypełnia jednostka zgłaszająca z załączeniem
oświadczeń podpisanych przez opiekunów prawnych. W przypadku zgłoszenia
indywidualnego, prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia przez opiekuna prawnego.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

Administrowanie danych osobowych uczestników konkursu odbywać się będzie
wyłącznie w celach związanych z konkursem. W miarę możliwosci wystawa zostanie
zaprezentowana również w innych miejscach kulturalnych.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie
trwania konkursu.
KONTAKT Z ORGANIZATORAMI
Blanka Pentela - instruktor origami PTO (blunek@interia.pl)
Barbara Kaminska - animator origami PCO (baskakam@wp.pl)

 

Z-papierem-wsrod-zwierzat-Ameryka-Poludniowa-regulamin-konkursu
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Szkoła Podstawowa nr 19 w Łodzi

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: przedszkola, szkoła podstawowa, gimnazja

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny