Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „Praca górnika i energetyka – oczami dziecka”

Już po raz piaty Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Jaworznie ma przyjemność zaprosić do udziału w konkursie plastycznym "Praca górnika i energetyka - oczami dziecka". Konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych.

Format A3, technika dowolna, forma płaska. Zgłoszenia do 12 marca 2018.

 

 

REGULAMIN V EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO
II EDYCJA OGÓLNOPOLSKA

„ PRACA GÓRNIKA I ENERGETYKA  – OCZAMI DZIECKA”

I. Organizator

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Jaworznie.
Konkurs objęty jest honorowym patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna Pana
Pawła Silberta oraz Posła na Sejm RP Dariusza Starzyckiego.

II. Cele konkursu

Zwrócenie uwagi najmłodszego pokolenia Polaków na zawody: górnika
i energetyka poprzez poszerzenie wiadomości dotyczących tych profesji.
Kształtowanie dziecięcej wrażliwości i  wyobraźni poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na określony temat.

III. Warunki uczestnictwa
Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej na temat „ Praca górnika i energetyka – oczami dziecka”.
Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest skierowany do wszystkich przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
Jury będzie oceniać pracę w trzech kategoriach wiekowych:
- grupy przedszkolne,
- klasy I – III,
- klasy IV – VII.
Jeden autor może nadesłać jedną pracę plastyczną.
Format prac plastycznych – wyłącznie A3.
Technika wykonania prac (farby plakatowe, akwarele, pastele, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, grafika komputerowa oraz wydzieranka papierem kolorowym) - jest dowolna. Dopuszcza się prace wykonane tylko na papierze. Nie będą oceniane malowidła na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby, płaskorzeźby czy prace z plasteliny.
Nagrody będą przyznawane indywidualnie.
Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać rodzic lub prawny opiekun dziecka.
Pracę należy na odwrocie zaopatrzyć w metryczkę, gdzie zostaną umieszczone następujące dane osobowe autora: imię i nazwisko, wiek, klasa, nr szkoły lub przedszkola.

IV. Kontakt

Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu – Monika Michael,
mon73@o2.pl lub 604347040.


V. Termin i miejsce składania prac

Prace należy dostarczyć lub przesłać do  12 marca 2018r.,
(z dopiskiem  OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
„PRACA GÓRNIKA I ENERGETYKA – OCZAMI DZIECKA”),
na poniższy adres:

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1
W JAWORZNIE
ul. Jana Matejki 3, 43 – 600 Jaworzno
tel. 032/ 751 74 00VI. Rozstrzygnięcie konkursu

14marca 2018 r. Jury wybierze najciekawsze prace indywidualne, w każdej
z trzech kategorii wiekowych. Spośród nich wybrane zostaną trzy najlepsze prace oraz wyróżnienia, za które organizator przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Jury dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród.


VII. Ogłoszenie wyników konkursu

O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani osobiście do 15 marca 2018r. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 20 marca 2018r. godz. 11.00
w Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie (Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno).VIII. Publikacja prac

Wybrane przez jury prace umieszczone zostaną na wystawie, którą będzie można obejrzeć w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny
z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora.


IX. Uwagi końcowe

Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione osobiście o miejscu
i godzinie uroczystego rozdania nagród.
Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.


 

 

Konkurs 2018- regulamin


 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 15.03.2018r.

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 3 - 14 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny