Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS RZEŹBIARSKO-CERAMICZNY z cyklu „Człowiek i jego natura” – „TWARZ CZY MASKA?”

Zapraszam  w  tegorocznej  edycji  konkursu  do  refleksji  nad  rolą  maski  w  kulturze stworzonej  przez  człowieka.  Maski  towarzyszącej  obrzędom, maski  przenoszącej w świat magii, maski chroniącej przed dżumą, czy maski teatralnej. Dużo by o tym pisać,bez  wątpienia  należy  stwierdzić,że  motyw  maski  jest  obecny  niemal w  każdym  zakątku  naszego  globu.  W  czasie  karnawału  zastanówmy  się  więc  jaką rolę pełni maska w naszym życiu,naszym otoczeniu. Może nie jest maską etniczną czy karnawałową, może skrywa przed nami  jakiś sekret? Życzę owocnej pracy.
Dorota Korzeniewska

ORGANIZATOR:
Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży”
ul. Kołłątaja 20
50-007 Wrocław
tel. 71798 68 81
www.mdk.wroclaw.pl

Przykładowe tematy:
MASKA –maska naśladująca np. znanego bohatera książki, filmu czy gry
MASKA  ETNICZNA, obrzędowa i jej funkcja
MASKA ROLA SYMBOLICZNA
RELACJA MASKI Z TWARZĄ  -tytułowa -„TWARZ CZY MASKA”

Konkurs będzie prezentacją działalności twórczej dzieci i młodzieży, opiekunów artystycznych oraz wymianą doświadczeń i poszerzania wiedzy z  zakresu różnych technik rzeźby i ceramiki.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1.Konkurs skierowany jest do dzieci imłodzieżyw  wieku 6-26 lat, uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego oraz do wszystkich typów szkół, w tym szkół o profilu plastycznym i architektonicznym. Prace oceniane będą w dwóch grupach wiekowych:I GRUPA uczniowie szkół podstawowych 6–14 latII GRUPA –uczniowie szkół ponad podstawowych i studenci 15-26 lat.
Jedna osoba może przedstawić tylko jedną  pracę. Maksymalna ilość prac z placówki - 10

2.Prace powinny być wykonane w technikach rzeźbiarskich (np. drewno, metal, masy plastyczne, tektura, papier) oraz ceramicznych: prace przestrzenne, płaskorzeźby, kafle. Dopuszczalny format pracy powinien mieć wymiary: minimalnie 30x30x30 cm - maksymalnie 50x50x50cm /prace przestrzenne/ minimalnie 30x30 cm –maksymalnie 50x50 cm / płaskorzeźby i kafle/

3.Na odwrocie pracy  należy  umieścić czytelne i trwałe informacje: tytuł pracy,imię i nazwisko, wiek, nazwa i adres placówki/ szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna artystycznego pod kierunkiem, którego praca została wykonana. Do wysyłki należy dołączyć listę zbiorczą autorów prac opatrzoną pieczęcią placówki, dowód wpłaty, oświadczenie uczestników RODO.

4.Prace należy przesyłać  na  adres  organizatora:

Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej  Dzieci  i  Młodzieży”
ul. Kołłątaja 20
50-007 Wrocław

do 19 kwietnia 2019r. (decyduje data stempla pocztowego), z dopiskiem „CZŁOWIEK I JEGO NATURA”

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest opłata w wysokości 35zł od placówki na konto: Rada Rodziców MDK im. M. Kopernika ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław,  89 1020 5242 0000 2202 0018 7526,tytuł opłaty „Konkurs CZŁOWIEK I JEGO NATURA”. Opłatę należy dokonać do dnia 19.04.2019r.

 

REGULAMIN
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: bez ograniczeń wiekowych

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki