Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

III Wojewódzki konkurs Plastyczny PRZYSTANEK ANIOŁOWO „Anioły wiosną pachnące”

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych,  ponadgimnazjalnych, placówek oświatowo – wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej, domów kultury oraz  Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych województwa lubelskiego.

Cele konkursu:

  • inspirowanie do pracy twórczej,

  • wzbogacanie warsztatu plastycznego, rozwijanie różnorodności form i technik plastycznych,

  • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.


Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:

  • 9-12 lat

  • 13-16 lat

  • powyżej 16 rż.


Proponujemy następujące formy artystycznej wypowiedzi – rysunek, malarstwo, grafika, ceramika, collage itp. Prosimy nie przesyłać prac w technikach nietrwałych (np. wyklejanych kaszą, makaronem itp.)

Forma prac:

Format prac plastycznych: nie mniejszy niż A-4 i nie większy niż A-3.

Ceramika: maksymalna wielkość 50 × 50cm

Na odwrocie pracy plastycznej oraz przy pracy ceramicznej należy umieścić kartę informacyjną (metryczkę) z następującymi danymi autora:

  • Imię i nazwisko autora pracy

  • Wiek

  • Nazwę i adres placówki  oraz  numer  telefonu, email

  • Imię i nazwisko instruktora, pod którego kierunkiem pracę wykonano.


Prace należy składać osobiście lub przesyłać do 20 kwietnia 2018 r. (liczy się data stempla) na adres:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Św. Franciszka z Asyżu
Kębło 7
24-160 Wąwolnica

z dopiskiem PRZYSTANEK ANIOŁOWO
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 20 kwietnia 2018r.

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 9-19 lat

Region: woj. lubelskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny