Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

IV KONKURS OGÓLNOPOLSKI LITERACKI DLA MŁODZIEŻY „W świecie fantazji”- „Szukając człowieka”

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII - VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

Zasady uczestnictwa w Konkursie:


 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII - VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

 • Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: proza i poezja.

 • Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagrodzonymi w konkursach literackich.

 • Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać pracę, posługując się dowolną formą wypowiedzi.

 • Pracę konkursową należy przesłać na adres: lubaszewska@bck24.pl w formie elektronicznej /dodatkowe informacje tel 83 3416704 lub 665 253 248/.

 • Utwór należy opatrzyć godłem (pseudonimem), nie należy go podpisywać nazwiskiem autora.

 • Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową z danymi personalnymi autora, adresem i danymi dotyczącymi nadesłanego utworu oraz oświadczenie.

 • Autor może nadesłać w kategorii proza: jeden lub dwa utwory (każdy do 5 stron maszynopisu), natomiast w poezja: maksymalnie trzy utwory.


Terminy Konkursu:


 • Ogłoszenie konkursu – listopad 2018

 • Termin składania prac - do 1 marca 2019

 • Podsumowanie – 2 kwietnia 2019


 

Kryteria oceniania:


 • Poprawność stylistyczna i językowa

 • Pomysłowość i oryginalność pracy

 • Bogaty zasób słownictwa

 • Prace zawierające wulgarne słownictwo nie będą brane pod uwagę


 

Nagrody:


Autorom najlepszych prac konkursowych zostaną przyznane nagrody pieniężne oraz pamiątkowe dyplomy.

Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego
ul. Warszawska 11
Biała Podlaska

 

Regulamin

Karta zgłoszenia

Zgoda

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 2. 04.2019

Nagrody: pienięzne

Przedział wiekowy: 13-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki