Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Techniczny EKO ZABAWKA

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dzieci w tym samym wieku uczestniczących w dodatkowych zajęciach plastyczno – technicznych i artystycznych w domach kultury, ogniskach i ośrodkach pracy twórczej na terenie kraju.Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie zabawki z materiałów ekologicznych bądź surowców wtórnych w sposób bezpieczny dla użytkownika oraz dołączenie, jeśli to konieczne, instrukcji obsługi tej zabawki.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z pracami konkursowymi.

Każda z placówek może zgłosić do konkursu maksymalnie po 3 prace w każdej kategorii.

Wielkość pracy: suma wymiarów (długość, szerokość i wysokość) nie może przekraczać  150 cm. (jeśli będzie składana – wymiary formy złożonej).

Praca powinna być trwale opatrzona metryczką z następującymi danymi:
•    imię i nazwisko oraz wiek autora,
•    nazwa i adres szkoły lub placówki wraz z numerem telefonu,
•    imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana,

Prace ocenione zostaną w następujących kategoriach wiekowych:
•    6-9 lat,
•    10-12 lat,
•    13-16 lat.

Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:
•    wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych,
•    inwencja i pomysłowość podejścia do tematu,
•    wrażenie estetyczne,
•    spełnienie podanych wytycznych

Termin ostateczny dostarczania prac konkursowych upływa 10.04.2019r.

Szkoła Podstawowa Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Maksymiliana Golisza w Szczecinie,
ul. Cyryla i Metodego 44, 71-540 Szczecin, tel. (91) 422 02 34,
e-mail: sp41@miasto.szczecin.pl

 

Regulamin

karta zgłoszenia

PLAKAT-Ekozabawka-ZAPROSZENIE-2019-sponsorzy.jpg

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi im. Maksymiliana Golisza w Szczecinie

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 24 kwietnia 2019r.

Nagrody: rzeczowe i wyróżnienia

Przedział wiekowy: 6-16 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny