Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

IX Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Turku zaprasza dzieci i młodzież w wieku 3-21 lat do udziału w IX Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”. Celem konkursu jest pokazanie piękna otaczającego nas świata i promowanie młodych artystów.

Prace plastyczne, fotograficzne i zgłoszenia recytatorskie należy przysłać do 1 grudnia 2017 roku.

Konkurs podzielono na trzy artystyczne kategorie: plastyczną, fotograficzną
i recytatorską (recytacja wierszy Włodzimierza Pietrzaka).

Edycja plastyczna
Tematyka prac:
- 100 - lecie odzyskania niepodległości przez Polskę
- Polska wielu kultur
- Inspiracje z poezji Włodzimierza Pietrzaka – 105. rocznica urodzin poety
- Bohaterowie bajek i baśni
Na konkurs można przesyłać prace wykonane w jednej z technik plastycznych: malarstwo na papierze, rysunek, collage, grafika, wyklejanie, wyłącznie w formacie A -4 (210x297 mm).
(Organizatorzy proszą, by nie przysyłać prac: wyklejanych watą, zapałkami, plasteliną, ani oprawionych). Każdy uczestnik może zgłosić do 5 prac plastycznych, wcześniej nie publikowanych. Prace muszą nawiązywać do tematyki konkursu.

Edycja fotograficzna jest skierowana do uczestników w wieku 9-21 lat
Tematyka prac:
- 100 - lecie odzyskania niepodległości przez Polskę
- Polska wielu kultur
- Inspiracje z poezji Włodzimierza Pietrzaka – 105. rocznica urodzin poety
- Bohaterowie bajek i baśni
Fotografie zgłaszane na konkurs muszą być związane z tematyką konkursu. Każdy uczestnik może zgłosić do 5 prac, dotychczas nie publikowanych. Na konkurs są przyjmowane prace fotograficzne w formacie 15x21 cm, wykonane wyłącznie na papierze fotograficznym oraz bezwarunkowo zapisane w formie elektronicznej na płycie DVD. Każda praca powinna być opisana na odwrocie według wzoru podanego w regulaminie. Fotografie bez metryczki i wypełnionej karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.

 

Finał konkursu odbędzie się 24 lutego 2018 roku w Turku połączony z wręczeniem nagród i otwarciem wystawy pokonkursowej.
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 24.02.2018

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 3-21 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny