Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„KALIGRAM – BAJKI LA FONTAINE”A” – ogólnopolski konkurs dla dzieci i młodzieży

Konkurs „Kaligram” dzieli się na dwa etapy: szkolny i międzyszkolny.
Tematem konkursu jest KALIGRAM. Praca plastyczna polegająca na wykaligrafowaniu jednej z bajek, której autorem jest Jean de la Fontaine, a której wersy tworzyłyby sylwetkę zwierzęcia, przedmiotu, osoby, rośliny i miałyby związek z tematem utworu.


Konkurs skierowany jest do uczniów publicznych i niepublicznych szkół

podstawowych i klas gimnazjalnych z terenu Polski.


Celem konkursu jest propagowanie twórczości La Fontaine’a, krzewienie kultury

pięknego pisania, estetyki, staranności i kreatywności.


WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE JEST:

- Zgłoszenie udziału placówki na adres e-mail: szkola@lafontaine.edu.pl do dnia 27.04.2018r.

- Przesłanie lub dostarczenie osobiście prac wraz z wypełnionym formularzem dostępnym na stronie internetowej organizatora www.lafontaine.edu.pl do 18.05.2018r. na adres:


Polsko-Francuska Niepubliczna Szkoła Podstawowa i

Gimnazjum „La Fontaine”, ul. Wandy Rutkiewicz 2, 02-956 WARSZAWAHARMONOGRAM KONKURSU:


Etap szkolny:

28.04.2018 – rozpoczęcie konkursu w placówkach, które przesłały zgłoszenie

18.05.2018 – ostateczna data dostarczenia prac do organizatora konkursu, do godz. 17.00


Etap międzyszkolny:

04.06.2018 – ogłoszenie wyników – na stronie internetowej organizatora www.lafontaine.edu.pl

08.06.2018 – wręczenie dyplomów i nagród laureatom w siedzibie organizatora.Dokumenty do pobrania:


Regulamin


Formularz zgłoszeniowy


Plakat
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 6-16 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny