Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs plastyczny „Boże Narodzenie w życiu, tradycji i obyczajach”

1. Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie

2. Cele:

kultywowanie bogactwa tradycji Bożonarodzeniowych
prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży uzdolnionej w dziedzinie sztuk plastycznych, w konfrontacji osiągnięć rówieśników.
poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzenie wiedzy z zakresu sztuk plastycznych.
poszukiwanie młodych twórców i zachęcanie ich do kultywowania tradycji ludowych regionu.

3. Uczestnicy konkursu to Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 20 lat.

4. Tematyka - Boże Narodzenie w życiu, tradycji i obyczajach.

5. Warunki konkursu.

Prosimy składać prace z zakresu:

• kartka świąteczna

• stroik Bożonarodzeniowy

Technika prac dowolna.
Prace zgłoszone do konkursu muszą być opisane – imię i nazwisko, wiek , klasa, szkoła.
Prace muszą być oryginalne oraz wykonane własnoręcznie.

6. Termin składania prac – prace należy składać   do 14.12. 2017r. bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie

Komisja dokona oceny prac do dnia 17.12.2017 r. przyznając nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach wiekowych:

Przedszkole- dzieci 6 letnie
Klasy I – III Szkół Podstawowych
Klasy IV – VI Szkół Podstawowych
Klasy VII – VIII Szkół Podstawowych
Klasy licealne, zawodowe

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 17.12.2017 r. podczas „Przeglądu kolęd i pastorałek” .

7. Uwagi:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo podziału nagród wg. uznania Jury. Decyzja Jury jest ostateczna.
Prace pozostają do dyspozycji organizatorów.
Informacje o konkursie można uzyskać pod tel. 43-820 25 97
Po rozstrzygnięciu konkursu prace będzie można podziwiać na wystawie pokonkursowej.

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 6-20 lat

Region: -

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny