Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

KONKURS PLASTYCZNY INSPIROWANY UTWOREM TADEUSZA RÓŻEWICZA

Miasto Radomsko i Miejski Dom Kultury w Radomsku zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych do udziału w konkursie plastycznym - wykonanie pracy plastycznej inspirowanej wybranym utworem Tadeusza Różewicza. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs jedną pracę (inspirowaną jednym utworem).

Technika wykonania pracy dowolna, format pracy od A4 do B1

Prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu oraz tytułem interpretowanego utworu.

Konkurs ogłoszony w ramach Różewicz Open Festiwal 2017 trwa do 29 września 2017 r. Prace należy dostarczyć do Miejskiego Domu Kultury (Dział Upowszechniania Filmu i Organizacji Imprez) wraz z załączonym i wypełnionym formularzem zgłoszeniowym. Formularz wypełnia osoba reprezentująca szkołę zgłaszającą ucznia.

Regulamin i formularz do pobrania ze strony organizatora konkursu.

Kryteria oceny prac:
- plastyczna oryginalność ujęcia treści i problemu interpretowanego wiersza
- kompozycja pracy
- walory artystyczne

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: gimnazja

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki