Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

KONKURS PLASTYCZNY „Oblicze Dzieciątka Jezus, które powitali Trzej Królowie”
Fundacja Orszak Trzech Króli serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z  przedszkoli, szkół, klubów, świetlic jak i osoby prywatne do wzięcia udziału w konkursie plastycznym zatytułowanym „Oblicze Dzieciątka Jezus, które powitali Trzej Królowie”.

konkurs jest organizowany w 6 kategoriach wiekowych:
* kategoria A – dzieci przedszkolne
* kategoria B – dzieci klas I-III
* kategoria C – dzieci klas IV-VI
* kategoria D – dzieci i młodzież klas VII i VIII
* kategoria E – młodzież ze szkół licealnych, technicznych, zawodowych, III klasa gimnazjum
* kategoria F – rodzinna – dorośli wspólnie z dziećmi i młodzieżą

Zgłoszenia przyjmowane są od 26 listopada 2018 r. do 7 lutego 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego). Karty zgłoszenia osobne dla instytucji i osobne dla uczestników indywidualnych należy wypełnić i koniecznie przykleić na odwrocie pracy.

Technika wykonania prac: dowolna plastyczna (rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo, collage (kolaż), witraż, wydzieranka itp.)

Format pracy: A4, A3, A2

Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: zgodność z tematem, oryginalne spojrzenie autorów na tematykę konkursu i samodzielność wykonania pracy.
Prace z  dopiskiem „Konkurs Plastyczny” należy przysyłać wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia na adres:

Fundacja Orszak Trzech Króli
Skrytka pocztowa 34
05-410 Józefów


 Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 28.02.2019

Nagrody: nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach wiekowych, dyplomy

Przedział wiekowy: bez ograniczeń

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy