Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs na wideoklip – Wielki Paderewski

Fundacja Fabryka Sztuki zachęca wszystkich młodych artystów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy nie boją się myśleć kreatywnie i pomysłowo do wzięcia udziału w konkursie na wideoklip. Konkurs jest częścią projektu "Wielki Paderewski". Zadaniem Uczestnika projektu jest stworzenie wideoklipu w oparciu o utwór I.J. Paderewskiego – Menuet G-dur. Uczestnik może wykorzystać dowolne fragmenty utworu. Dopuszcza się ingerencję w ścieżkę dźwiękową podczas realizacji materiału konkursowego. Nie dopuszcza się natomiast podczas przygotowania wideoklipu używania jakichkolwiek innych utworów, które stanowiłyby część zrealizowanego materiału.

W konkursie mogą brać udział zarówno uczestnicy indywidualni jak i grupowi.
Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden film.

Forma realizacji wideoklipu dowolna.
Czas trwania od 2:30 do 3 minut.
Formaty pliku: *avi, *mov i *mp4.

Uczestnik konkursu deklaruje, iż dysponuje prawami autorskimi wykorzystanych w wideoklipie materiałów oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku osób trzecich, jeśli takowe w nim występują.

Konkurs rozpoczyna się 01 grudnia 2018 roku, a termin nadsyłania prac upływa w nieprzekraczalnym terminie 31 marca 2019 roku. Zgłoszenie do uczestnictwa w konkursie następuje poprzez zarejestrowanie się na platformie konkursowej www.wielkipaderewski.pl Zgłoszenie pracy konkursowej następuje poprzez umieszczenie filmu na platformie poprzez wklejenie w formularz linku do filmu umieszczonego na portalu YouTube.

Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronie projektu. Nagrodą dla autora najlepszej pracy jest kamera cyfrowa.

Regulamin konkursu

plakat_konkurs_na_videoklip.jpg
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 30.04.2019

Nagrody: kamera cyfrowa

Przedział wiekowy: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy