Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Makulatura to nie śmieć – woda” ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Tematyka:
Dla wielu zwierząt i roślin woda jest środowiskiem życia. Zaobserwujcie i pokażcie w swoich pracach jak rośliny i zwierzęta dostosowały się do życia w wodzie i w jej otoczeniu. Zwróćcie uwagę na ich kształty, zabarwienie, sposób poruszania się…

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży od 4 do 19 lat

Technika:
Kolaż - przy pomocy kolorowych lub czarno-białych gazet i papierów stwórzcie kompozycję, wykorzystując je, jako kolor, walor, określoną plamę, kształt w połączeniu z tuszem, farbą, ołówkiem. Użyjcie do swoich prac kolorowych szmatek, ścinków różnych tkanin, koronek, sznurka i włóczki.
Kolagrafia, kalkografia

Format: prace nie powinny przekraczać wymiarów 50cm x 70 cm.

Każda praca powinna być czytelnie podpisana na odwrocie: imię i nazwisko autora pracy, wiek, adres szkoły i klasa, imię i nazwisko nauczyciela.
Do prac należy dołączyć wypełnione przez osobę zgłaszającą pracę/autora (w przypadku indywidualnego uczestnika (wiek powyżej 16 lat), oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Prace bez w/w. oświadczenia nie będą brały udziału w konkursie.
Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

Komisja konkursowa dokona oceny prac przyznając nagrody i kwalifikując prace na wystawę w następujących kategoriach wiekowych:
I kategoria - przedszkole - zerówka
II kategoria – klasy I – III SP
III kategoria – klasy IV– VI SP
IV kategoria – klasy VII, VIII, gimnazjum, liceum

Termin składania prac: 15 lutego 2019 Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych Łomża, ul. Wojska Polskiego 3 (I piętro) Tel. 086 216 67 91 lub 216 32 26

Organizatorem Konkursu jest Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży

 

regulamin

 

makulatura

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 15.02,2019

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 4-19 lat

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny