Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

MALI KUBIŚCI – ogólnopolski konkurs plastyczny dla przedszkolaków

Malarz nie powinien nigdy umieć dostatecznie dobrze wyrażać naturę, powinien bowiem ciągle inne rzeczy w niej widzieć i dochodzić. Owo dochodzenie jest istotną stroną twórczości.”                                                                                                                                                   T. Makowski

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

Miejskie Przedszkole nr 24 w ZE nr 3 w Zielonej Górze

ogłasza I edycję konkursu dla małych artystów z cyklu

"W MAGICZNYM ŚWIECIE SZTUKI - PRZEDSZKOLAKI Z PASJĄ”

Temat przewodni : „Mali kubiści”

Rzeczywistość, w której się poruszamy to przedmioty, które nas otaczają bądź to w pokoju, bądź na ulicach naszego miasta podczas codziennych spacerów. To bryły, powierzchnie, linie, punkty, które łącząc się, tworzą figury geometryczne i feerie barw. Sztuka plastyczna to zabawa formą, kształtem, kolorem, sposób powiązania ze sobą środków artystycznego wyrazu, tak by „ciągle inne rzeczy w niej widzieć i dochodzić”. To pasja …

Zainspirujcie się dziełami kubistów, pobawcie się, spróbujcie zdefiniować otaczającą rzeczywistość, wydobywając kształty przedmiotów. Zgeometryzujcie ją, rozbijcie na mniejsze elementy geometryczne, bądźcie artystycznymi matematykami naszych czasów.

Oczekujemy prac w różnych technikach malarskich i zaskakujących barwą zestawień. Inspiracji szukajcie dookoła Was. Zostawiamy otwartość interpretacyjną.

Zanurzcie się więc w świat Waszej wyobraźni i wydobądźcie z jej głębin własne kubistyczne dzieła.

CELE KONKURSU:

 • Inspirowanie do aktywności twórczej

 • Promowanie twórczości dziecięcej

 • Rozwijanie zainteresowań różnymi kierunkami i nurtami w sztuce

 • Inspirowanie do tworzenia poprzez poznanie różnych kierunków w malarstwie

 • Realizację idei wychowania przez sztukę

 • Gromadzenie doświadczeń w obrębie różnych zjawisk artystycznych

 • Kształtowanie wyobraźni dziecięcej poprzez stosowanie różnorodnych technik plastycznych

 • Wyrażanie własnych obserwacji i doświadczeń w formie plastycznej

 • Promowanie talentów plastycznych dzieci


PRZEDMIOT I WARUNKI KONKURSU:

 • Konkurs adresowany jest do dzieci 5, 6 letnich

 • Uczestnicy przygotowują samodzielnie prace plastyczne inspirowane dziełami kubistów z wykorzystaniem dowolnej techniki plastycznej

 • Format: dowolny, ale nie przekraczający wymiarów 50 X 70 cm

 • Forma: tylko prace płaskie

 • Nie dopuszcza się prac zbiorowych

 • Na odwrocie każda praca powinna zawierać metryczkę napisaną komputerowo: imię i nazwisko autora, wiek, dokładny adres placówki, numer telefonu i e-mail placówki, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

 • Termin nadsyłania prac: do  13 kwietnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego)

 • Ogłoszenie wyników nastąpi  w maju 2018 r.

 • Prace należy przesyłać na adres:


Miejskie Przedszkole nr 24 „Wesoła Żyrafa” w Zespole Edukacyjnym  nr 3 

os. Pomorskie 28

65-001 Zielona Góra

z dopiskiem  „ Mali kubiści”

OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA:

 • Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora

 • Kryteria oceny: zgodność z tematem, oryginalność, jakość wykonania i stopień trudności, wyraz artystyczny

 • Przewidziane są trzy nagrody główne oraz wyróżnienia, o ilości wyróżnień decyduje Komisja Konkursowa

 • Informacja o wynikach konkursu ukaże się na stronie internetowej Organizatora oraz stronie www.blizejprzedszkola.pl

 • Nagrody, dyplomy i podziękowania dla zwycięzców zostaną przesłane pocztą.

 • Nauczyciele pragnący otrzymać podziękowanie za przygotowanie i promocję  sztuki dziecięcej proszeni są o podanie adresu e-mail, na który Organizator prześle podziękowanie

 • Przedszkole będące organizatorem konkursu nie bierze w nim udziału

 • Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie konkursu

 • Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres e-mail: intendent-mp@ze3.zgora.pl

 • Postanowienia niniejszego regulaminu są podstawą do przeprowadzenia konkursu, a ich interpretacja pozostaje w gestii Organizatora.

 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów dla potrzeb promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926, z późn. zm.)

 • Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych


Koordynatorzy: I. Bela,  A. Stodolska- Miasojed
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Miejskie Przedszkole nr 24 "Wesoła Żyrafa" w Zielonej Górze

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: maj 2018

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 5-6 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny