Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Miejski konkurs plastyczny „Rowerem przez Świat” – 2018

„Szczęścia nie można kupić, ale można sobie kupić rower, a to już prawie to samo”.

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie plastycznym „Rowerem przez Świat”!

 1. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku 3 do 13 lat mieszkające w Krakowie – uczniowie szkół podstawowych, przedszkoli lub uczestnicy Klubów Kultury.

 2. Udział w konkursie polega na wykonaniu wybraną techniką pracy plastycznej płaskiej, której inspiracją jest rower w przestrzeni miejskiej, w dowolnym miejscu na świecie.

 3. Techniki dozwolone: • grafika

 • rysunek

 • malarstwo

 • mieszane

 • Do wykonania pracy nie używamy waty, plasteliny oraz bibuły.

 • Prace należy wykonać wyłącznie w formacie A3 1. Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą do Klubu Kultury Przegorzały: Kraków ul. Kamedulska 70, 30-252 Kraków, w godzinach 13:00 – 17:00.
  Ostatecznym terminem dostarczenia prac jest piątek 13 kwietnia, godzina 17:00.

 2. W konkursie nie mogą brać udział prace już wcześniej prezentowane.

 3. Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę zwierającą imię, nazwisko, wiek uczestnika nazwę i adres instytucji, imię i nazwisko opiekuna, telefon, adres mailowy.

 4. Do pracy należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna na udział w konkursie.

 5. Prace oceniane będą oddzielnie w kategoriach: • przedszkolna

 • klasa 0 -I (wiek 6 -7 lat)

 • klasa II -III (wiek 8-10 lat)

 • klasa IV- VI (wiek 11 – 13 lat) 1. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatorów konkursu. Przesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie przesyłania pracy.

 2. Prace oceni komisja i przyzna nagrody: I, II, III oraz wyróżnienia. Decyzje komisji są ostateczne.

 3. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej.
  O dokładnej dacie i godzinie opiekunowie i instruktorzy zostaną powiadomieni mailem lub telefonicznie.

 4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac konkursowych dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.

 5. Udział w konkursie oznacza zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Klub Kultury Przegorzały wizerunku uczestnika, wykonanego w trakcie rozdania nagród przez Klub Kultury Przegorzały celach dokumentacyjnych
  i promocyjnych Klubu Kultury: w materiałach promocyjnych, na stronie klubu kultury, na portalu facebook.com, na banerach, ulotkach, plakatach oraz w folderach.

 6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ust. o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).

Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 3-13 lat

Region: miasto Kraków

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny