Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA WYCHOWANKÓW ŚWIETLIC SZKOLNYCH „DZIECI DLA NIEPODLEGŁEJ”

W związku z przypadającą 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, świetlica w Szkole Podstawowej nr 19 im. Wandy Chotomskiej w Łodzi ogłasza Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla wychowanków świetlic szkolnych „Dzieci dla Niepodległej”.  Osoby odpowiedzialne za zorganizowanie i przeprowadzenie Konkursu: p. Monika Bielerzewska, p. Patrycja Gralak (wychowawcy świetlicy).

Cele konkursu:

  • uczczenie 100. Rocznicy odzyskania niepodległości;

  • ukazanie najważniejszych postaciach związanych z tym wydarzeniem.

  • kształtowanie wśród najmłodszych uczniów poczucia tożsamości narodowej oraz postaw patriotycznych;

  • propagowanie wiedzy o tematyce patriotycznej;

  • rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności;

  • rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych.


Konkurs jest adresowany do wychowanków świetlic szkół podstawowych z klas 1-3  z całej Polski.

Myślą przewodnią Konkursu jest ukazanie dziecięcych wyobrażeń, w jaki sposób mogą świętować 100. rocznicę odzyskania niepodległości.

Ocenie podlegać będzie

  • pomysłowość

  • kreatywność

  • estetyka wykonania

  • poszukiwanie oryginalnych rozwiązań


Prace należy wykonać indywidualnie.

Technika pracy jest dowolna. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac wyklejonych materiałami sypkimi.

Format pracy – A4 lub A3, płaskie. Prace należy wykonać na kartce o gramaturze minimum 120 g/m².

Każda szkoła może wytypować do Konkursu 3 prace.

Konkurs trwa od dnia 24.09. 2018 r. Prace należy nadsyłać do dnia 24.10.2018 r.

na adres:

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wandy Chotomskiej
ul. 
Balonowa 1, 94-108 Łódź

z dopiskiem ŚWIETLICA.

Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w Konkursie.

O wynikach Konkursu nagrodzeni Uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wynikach Konkursu zostanie podana nie później, niż 31.10.2018 r. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora http://www.sp19lodz.wikom.pl/.

Komisja Konkursowa spośród zgłoszonych prac dokona wyboru 6 najlepszych prac (3 laureatów i 3 wyróżnienia).

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy.

Uczestnicy, których prace zostaną wyróżnione, otrzymają dyplomy i drobne upominki.

Nauczyciele sprawujący opiekę artystyczną nad nagrodzonymi i wyróżnionymi pracami otrzymają podziękowania.

 

 

Regulamin konkursu

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wandy Chotomskiej w Łodzi

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 31.10.2018

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: klasy 1-3

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny